Köln’de ‘Taşeronlaştırma Köleleştirmedir’ Paneli Yapıldı

ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)’nun iki yıldır sürdürdüğü ‘Taşeronlaştırma Köleleştirmedir’ Kampanyası 18 Aralık Pazar günü Almanya’nın Köln Kentinde yapılan bir Panelle devam ediyor

Köln (20-12-2016) İGMetal, MLPD ve ADHF temsilcilerinin sunum yaptığı etkinlik yaklaşık 30 kişinin katılımla oldukça tartışmalı geçti

Kendi deneyimlerinden yola çıkarak konuşmasına başlayan IGMetal temsilcisi Taşeronlaşma 1960’larda ele alındığını ve 1985’lerde kanunlaştırıldığına vurgu yaparken. IGMetal’in ise bu süreçte işsizliği azaltır gerekçesiyle bu sisteme sıcak baktığını ancak görüntü olarak sorunsuz gibi görünen bu kanunun esasen iş ve işçi katliamı olduğunu sonradan fark etti ve bu yönlü çalışmalar içine girdiğini fakat Parçalanmış bir işçi sınıfıyla karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaptı. Sendikal sorunlara da değinen IGMetal temsilcisi Sendikalara üye olun çağrısında bulundu.

MLPD temsilcisi ise taşeronlaşmanın dünya gelenin de bir sistem haline dönüştüğünü kar hırsıyla yerel şirketlerin taşımalı sistemle işçi ve ucuz iş gücü gerekçesiyle dünyanın geri kalmış ülkelerine taşındılar. Bu gerçek anlamda dengesiz gelir dağılımı ve haksız rekabeti işçiler üzerinde bir sömürü aracı haline getirdiler. Taşeronlaşmayı yoğunlaştırmak için taşımalı sistemle işçi sınıfını bölüp örgütsüz bırakmaya çalıştılar ve bunu da büyük bir ölçüde başardılar. Rekabetin işçi sınıfı arasında bir çekişme aracına dönüştüğü sistemde işini kaybetme riskine karşı kapitalizme açık bir alan yaratmasına sebep olduğunu vurgulayan MLPD temsilci asıl görevimiz ise Örgütlenmeyi ve enternasyonal bir bilinçle bu mücadeleyi sosyalist bir bakış açısıyla yürütmemiz gerekiyor sözleriyle tamamladı.

ADHF temsilcisinin ise tarihsel bir kronoloji ile ele aldığı Taşeronlaşma meselesini Esnek çalışma yarım iş günü gibi sorunlarla işçi sınıfının içinde bulunduğu sorunları ele aldı…

Dünya egemen sistemin uyguladığı sınırsız ve dizginsiz sömürü politikalarıyla taşeronlaşma ve diğer esnek çalışma yöntemleri tüm dünyada yaygınlaşarak devam ettiği sözleriyle konuşmasına başlayan ADHF temsilcisi Taşeronlaştırmanın sınıfın birliği örgütlülüğü karşında engel olan önemli bir bariyer olduğunu vurguladı.

Bu sorun sınıfa saldırı boyutuyla üretimin parçalanarak örgütlülüğün dağıtılması ve kazanılmış hakların burjuvazi tarafından yeniden gasp edildiğini vurgulayan temsilcimiz Güvencesiz çalışma alanında Kadının durumuna da değinip Sorunun Kadın cephesinde ise sömürünün esnek ve güvencesiz çalışma koşullarının ve hatta sistem içinde herhangi bir toplumsal değeri ve karşılığı dahi olmayan yoğun ve acımasız sömürünün çok daha derinleştiğine vurgu yaparak Almanya’da esnek çalışma ve taşeronlaşma sorununda geldiği noktaya da açıklık getiren ADHF temsilcisi; İşverenin düşük ücret talebi, istediği an işten çıkarma, sendikasızlaştırma, esnek çalışma saatleri, tazminat ödememe ve daha yüksek kar elde etme hedeflendiğini belirtti.

Emperyalist –kapitalist sömürü ve talana karşı mücadeleyi yükseltmeliyiz vurgusuyla sözlerini tamamlayan ADHF temsilcisi; iş cinayetlerine, güvensizliğe ve güvencesizliğe karşı örgütlenelim. Taşeronlaşma işçi sınıfına ve emekçilere yönelik stratejik ve küresel bir saldırıdır, Örgütlenelim çağrısında bulundu…