KOMintern 10. Genel Kurulu Başarıyla Gerçekleşti

KOMintern (Komünist Sendikal İnisiyatif – Enternasyonal) onuncu genel kurulu 10 Haziran Cumartesi günü Viyana Alevi Toplum binasında gerçekleşti

Viyana (11-06-2017) KOMintern (Komünist Sendikal Inisiyatif – Enternasyonal) onuncu genel kurulu 10 Haziran Cumartesi  Viyana’da  Alevi Toplumu binasında gerçekleşti. Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu’nda içinde yer aldığı KOMintern yönetim kurulu yapılan genel kurulla oy çokluğuyla seçildi.

Geçmiş faaliyetlerin okunup değerlendirildiği ve gelecekte daha güçlü bir sendikanın nasıl örgütleneceği üzerinde fkirlerin sunulup tartışıldığı onuncu genel kurul olumlu bir havada geçti.

2009 tarihinden beri işci odası içinde (Arbeiterkammer) aktif olarak çalışan komünist-enternasyonalist bir sendikal örgüt KOMintern.

KOMintern ne için var:

Sermaye karşısında dalkavukluk ve işbirliği yerine çalışan insanları için tutarlı bir siyaset!

Sarı sendikacılar yerine sınıf mücadelesi!

Başka bir ekonomik ve toplumsal sistem için ortak mücadele!

Göçmenlere yönelik ayrımcılığa karşı mücadele!

Kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı mücadele!

Eşit işe eşit ücret!

Burada yaşayan herkese eşit haklar! Vb…