Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya 46. Ölümsüzlük Yılında Viyana’da anılacak

Sınıf Teorisi ve Partizan ölümsüzlüğünün 46’ncı yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı anma programı gerçekleştirecek Anma programı 4 Mayıs cumartesi Viyana’da yapılacak

HABER MERKEZİ (20-03-2019) Sınıf Teorisi ve Partizan yaptıkları ortak açıklamayla Ölümsüzlüğünün 46. yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı anma programı düzenleyecek. Anma 4 Mayıs’ta Viyana’da yapılacak.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Katledilişinin 46. Ölümsüzlük Yılında Komünist Önder İBRAHİM KAYPAKKAYA’yı Anıyoruz!

Devrim ve Komünizm mücadelesinde hiç bir bencil çıkar ve kişisel hesap gütmeksizin, proletarya ve emekçi halkın kurtuluşu, farklı dil, din, cinsiyet ve kimliklerden tüm sömürülen ve ezilenlerin bağımsızlığı ve insanlığın onurlu özgürlüğü uğruna kahramanca direnen Önder İBRAHİM KAYPAKKAYA’yı ideallerine bağlılık bilinciyle her yıl Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl da Avusturya’nın Viyana kentinde ortaklaştırdığımız etkinliğimizle anıyoruz.

24 Nisan manifestosu ile Vartinik ve 18 Mayısta göndere çekilen kızıl bayrak, devrim sosyalizm ve yüce komünizme ulaşmak için, sürdürülen devrimci savaşta, kazanmak bilinci, doğru temeller üzerinde oturmuş, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülenlerin saflarında tohum olarak serpilmiş, büyümüş, tesis edilmişti… Ve tüm engellemelere rağmen kazanacaktır. Dönemsel gerilemelere, yaşanan ve daha da yaşanması olası olan yenilgilere, uzun erimli devrimci savaştaki bazı tökezlemelere karşın, devrime, sosyalizme-komünizme olan bilimsel inancımızın mayası budur.

Marksist-Leninist-Maoist dünya görüşü, her bir toplumsal koşulda, özgürleşme bilinci ile politik varlık kazanır. Kaypakkaya, proletarya bilincinin, Türkiye ve Kürdistan sahasında, pratik-politik bir eksene oturmasında, mihenk taşıdır. Burjuva ideolojisine bulaşık, her türlü politik yaklaşımı reddederek, burjuva ideolojisinin diktatörlüğü olan Kemalizm’in cepheden reddi, Kürt Ulusal sorunu başta olmak üzere, Ermeni ve diğer azınlıklara karşı geliştirilen soykırım-katliamlarda ortaya konan teorik-politik tezler ve alınan devrimci tutum, egemen sınıflar siyasetine, On’ların devletli kanlı tarihlerine, ve bu siyasetin farklı renklerde topluma sirayet eden anlayışlarına karşı tarih sahnesinde yerini alan komünist bir duruştur.

Gerek emperyalist dünya gericiliği altında insan ve doğanın yok edilişine dönük yaşanan barbarlık tehdidi ve gerekse de Türkiye ve Kūrdistan’da büyük katliam ve kıyımlarla hüküm süren Türk hakim sınıflarının Erdoğan liderliğindeki tekçi-tek adam açık faşizm sultasının emekçi halkın üstüne karabasan gibi çöken vahşi zulmü, devrim ve Komünizm mücadelesinin ağır bedeller pahasına da olsa ertelenemez bir zorunluluk olduğunu kanıtlamaktadır. Bu zeminde, her devrimci birlik ve her devrimci etkinlik mücadelemizde yaşamsal bir ihtiyaç ve öneme sahiptir. Şüphesiz ki, bu mücadelenin bir parçası da devrimci savaşımda ölümsüzleşen yoldaşlarımızın ideallerini gerçekleştirme kararlılığıyla Onları anmak, tarihi belleğimizi diri tutmaktır.

Bu vesileyle, Tüm Halkımızı Komünist Önder İBRAHİM KAYPAKKAYA‘ ya karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak 4 Mayıs cumartesi Viyana’da ortak gerçekleştireceğimiz anma etkinliğimize katılmaya çağırıyoruz.

PARTİZAN VE SINIF TEORİSİ