Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaş Köln’de Anıldı

Avrupa’da “Bu Çelik Aldığı Suyu Unutmayacak! Katledilişinin 48. yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz! Kaypakkaya Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor!” şiarı ile, Sınıf Teorisi ve Partizan tarafında örgütlenen anma etkinliklerinin birde Köln şehirinde gerçekleşti.

Köln Ebertplatz’da saat: 16.00 da Kaypakkaya yoldaş şahsında, başta komünizm şehitleri olmak üzere, devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşenlerin anısana sagı duruşu ile miting başladı. Sınıf Terosi ve Partizan adına 48. ölümsüzlük yıl dönümüne ilişkin ortak açıklama okundu.

Açıklamada, ” Komünist Önder KAYPAKKAYA Yoldaşın, 72 Nitel Çıkışı, Devrimci Diyalektikle İlerleyen Komünizm Yürüyüşümüzde, Politik İktidarı Zapt etme Güzergahımızdır!

Komünist Önder Kaypakkaya, 72 Nisan’ında kuruluşu ilan edilen Partimizin komünist çizgisinde, tayin edici rolü ve önder misyonuyla, tartışmasız bir derinliğe ve büyük tarihsel kılavuzluğa sahiptir. Sınıf mücadelesindeki yarım asırlık kararlı ve cüretli yürüyüşümüz, O’nun, ideolojik, siyasal, teorik, pratik bilgeliğinin bize bıraktığı mirasından niteliğini almaktadır. Bu miras, sadece tarihsel bir anda, politik devrim çizgisi ile toplumsal çelişkilere vurulan bir neşter değil, aynı zamanda coğrafyamız sınıflar mücadelesi ve devrimci hareketi açısından, Tarihsel-diyalektik metotla dünün sentezi, bugünün devrimci savaş perspektifi ile yürüyüş güzergahıdır. Bu bağlamında son derece büyük bir değere ve anlama sahip bu komünist duruş, sınıf mücadelesinin her tarihsel kesitinde, devrimci çözüm anahtarıdır.

Yani Kaypakkaya’nın, devrim tarihimize, kan ve can pahasına düştüğü not, coğrafyamız bütün devrim ve komünizm mücadelesi güçleri açısından büyük bir hazinedir. Kavranması ve daha ileri bir nitelikte sahiplenilmesi, güçlü bir devrimci perspektiftir, politik iktidar yürüyüşüdür. Yani, Kaypakkaya yoldaşın, Mustafa Suphi TKP’si kısa dönemi sonrası, coğrafyamızda, proletarya ve emekçi halkların kurtuluş bayrağını, komünist ilkelerle göndere çekmesi ve devrim mücadelesinde nitel bir çığır açması, O’nu, uluslararası proletaryanın coğrafyamızdaki temsilcisi olarak anlamlandırır ve devrimci hareketin ortak değeri haline getirir. Partilerimizin kurucu önderi olduğu kadar, coğrafyamız sınıf hareketinin önderi olması, bu komünist niteliğinden ileri gelmektedir. Kaypakkaya yoldaşın komünist ilkelerle billurlaşmış stratejik doğrultusu, devrimimizin nihai hedefi olan komünist topluma ulaşmada yaşamsal anahtardır.”

Miting’de konuşmalar ve mesajların arasında Müzik dinletisi yapıldı ve şiirler okundu.

Mitinge katılan dost devrimci kurumlardan, MLKP ve TİKB günün anlam ve önemine ilişkin mesajlarını sundu. Yine, Birleşik Mücadele Güçlerinin anmaya mesajı okundu.

Sınıf Teorisi ve Partizan Komünist önder Kaypakkaya yoldaşa ilişkin ayrı ayrı mesajlarını kitleyle paylaştı.

Havanın yağmurlu olmasına karşın katılım olumluydu. Miting ortak atılan sloganlarla başarılı bir şekilde sonuçlandı.