Korona ve Emperyalist Kaos!

Abartmaksızın söylenebilinirki kapitalist  sistem kendi sonunu ve çöküşünü hazırlamakta yeni mücadele dinamikleri ortaya çıkmakta, ya kapitalist barbarlık yada Sosyalizm, ikilenimi bu gün daha net ortadadır

ANALİZ (29-03-2020) Korona kapitalist Emperyalist sistemin, tüm kokuşmuşluğun ve çürümüşlüğün iflasını gösterdi.

Tabiki bu durum kapitalist sistemin aşırı kâr hırsı doğasından aykırı değildir. Sömürücü devletlerin doğa ve çevreyi tahrip eden, doğal yaşamı parçalayan Toplumsal sistemleri Kapitalıst Emperyalist aşamasıyla daha da derinleşmiş insanı doğaya yabancılaştıran tabiatlarının doğa ve doğal yaşamı dahada derinleşmesini tahrip etmesine yol açmıştır.

Vürüslerin sebeplerini bundan azade ele alamayız, doğa ve doğal yaşam dengelerinden muazzam bozulma şimdi insana geri dönüyor, suçlu olan corona değidir. Tıbbi ve medical Laboratuvarlarda bir kaçamak yapması şimdiki durumda bir süpekülasyon konusudur.

Coronayla ortaya çıkan ekonomik, sosyal, siyasal sonuçları Emperyalist hegomonya sistemi bir fırsata dönüştürme gayreti içindedirler, yardım paketi dedikleri sermayeye destek operasyonlarıdır.

Çalışanların neoliberal sistemle zeten budanmış olan kazanımları tamamıyla tasfiye edilmektedir.

Çalışma hayatı, istihdam vb sermayenin yeni dönem ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilmektedir.

Sosyal hayat, siyasal hegomanya toplumsal bir rıza alma ki bu felaket ortamının yarattığı zorunluklardan ötürü   meşrutiyete kavuşturmak istemektedirler.

Küresel kapitalist hegomonya siyasal sistemlerini bu temelde dahada otoriterleştirmekte bir bakıma dünya çapında yeni faşist düzenlemelerle yol almaya ve Toplumuda corona meselesiyle buna rıza göstermeye çalışmaktadırlar. Tüm bu safsatalar teşhir edilmeli, Halk Kapitalizme karşı mücadeleye çağrılmalıdır.

Abartmaksızın söylenebilinirki kapitalist  sistem kendi sonunu ve çöküşünü hazırlamakta yeni mücadele dinamikleri ortaya çıkmakta, ya kapitalist barbarlık yada Sosyalizm, ikilenimi bu gün daha net ortadadır. Faziletlerini öve öve bitiremedikleri liberal yani neo faşist   serbest piyasa düzenlerinin çöküşüyle karşı karşıyayız, Şimdi yine kendi çıkarları temelinde sahte kamulaştırmalarla sağlık sistemlerini ve Eğitim gibi alınan devlet eliyle düzenlemesinde bahsetmektedirler, sizi hey gidi sahtekarlar bunu burjuva çıkarları temelinde kazanmaya çalıştığınız aşikardır, ve şuda bir gerçektirki sizin açınızda hastalar sadece bir müşteridir, sisteminizin istediği budur, ilaç tekellerinizinde ihtiyaç duyduğu budur.

İnsan hayatının doğal yaşamın sisteminiz açısından hiç bir değeri yoktur bunu biliyoruz siz yaratmış olduğunuz bu durumun   sahipleri olarak yarattığınız bu durumdan boğulup yok olmaya mahkumsunuz. Bu temelde sosyalistler Corona ile mücadele   konusunda toplumu bilinçlendirme dayanışma ağları oluşturma teknik örgütlenmeyle sosyal ilişkileri geliştirme ve benzeri çalışmalar esas anlamda sistemin teşhiri üzerine şekillenmeli.

Corona salgınıyla özellikle ekolojik yıkım üzerine kitlelerin kapitalizme olan tepkilerini ortaya çıkarıp bunu anti kapitalist mücadele ekseninde ele alma tüm toplumsal hizmetler gibi neo liberal ekonominin sermaye hareketine göre biçimlendirilmiş halkın sağlık hakkı ötelenmiş ve sömürü ağı haline getirilmiş kapitalist sağlık ağının   teşhir edilmesi.Bu mesele her ülkenin özgün sağlık hizmeti alanına göre ele alınmalı.

Salgının faturasını halka ödetme yerine sermayenin elinde artı değer olarak birikmiş ürün ve sermaye birikiminin halka ihtiyaçlar ekseninde verilmesi, Yani toplumun ihtiyaçlarının karşılıksız   karşılanması ihtiyaçların sağlık hizmetinin eşit olarak karşılanması. Coronoya   karşı önlem sadece ev hapsi şeklinde sürdürülüyor ve risk altındaki insanlara gerekli fili bir önlem alınmıyor.

Kapitalist Emperyalist sistem açısından, hastalar sadece bir müşteridir, ilaç tekellerin ihtiyaç duyduğu ve istediği budur.

Sistem corona’ya karşı önlemleri kendi sürecini sürdürebilir kılmak için   fırsata çevirmek istiyor.

Bu eksende Kapitalist Emperyalist sistem teşhir edilmeli ve kitlelere alternatif olarak sosyalizm perspektifi sunularak hareket etme görevi esas olandır.