Londra da YÇKM’den Etkinlikler

1Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, yakın zaman içinde çeşitli etkinliklerde bulundu

Londra (11-12-2016) Bu etkinliklerin ilk ikisi Londra Koçgirililer Derneği tarafından düzenlemişti 26 Kasım 2016 Cumartesi günü “Osmanlı/Cumhuriyet Kıskacında Koçgiri” başlıklı panel gerçekleştirildi Panelde araştırmacı Erdal Emre ve sosyolog Mamo Baran konuşmacı olarak yer aldı. Koçgiri ayaklanmasının yer aldığı tarihsel koşullar, sebepler ve sonuçlarının yanısıra bugün açısından anlamı ve bize yüklediği görevler ele alındı. Olayın kavranması bakımından tartışmacı arkadaşlar gayet somut ve öğretici bilgiler aktardılar. İkinci etkinlik ise, “27 Kasım 2016 Pazar günü “Koçgirililerle dayanışma” başlıklı gece idi. Etkinlikte Londra’da yaşamakta olan müzisyenlerin yanısıra sanatçı arkadaşımız Nejla Saygılı’nın okuduğu güzel ezgiler yer aldı. Gayet canlı ve sıcak geçen gecede Nejla Saygılı büyük beğeni kazandı. Dernek başkanı Ali Şahin ve Erdal Emre, güncel görevlere işaret eden anlamlı konuşmalar yaptılar. Her iki etkinlik, Londra Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi tarafından aktif olarak desteklenerek örgütlenmesinde yer aldı.

Yine bir başka etkinlik için Londra’da bulunan DHF-HDP milletvekili Erdal Ataş ile Koçgirililer derneğince düzenlenen kahvaltı sonrası yapılan söyleşi oldu. Kitle tarafından dikkatle dinlenen söyleşide, ülkede yaşanan gelişmeler aktarılarak bu saldırılara karşı neler yapılması gerekenler dile getirildi. Söyleşi, morel bakımından da yararlı oldu. Söyleşiden sonra Dersim derneğine bir ziyaret gerçekleştiren Erdal Ataş, burada da Dersim’lilerle  sohbet etti. Milletvekillerine ve halka yapılan saldırılar ve görevler üzerine yapılan sohbet  gayet olumlu geçti.

Daha sonra ise katılmak üzere geldiği “şehitleri anma gecesi” ne Panelist olarak katılan Erdal Ataş, burada da güncel gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu. İbrahim Okçuoğlu’nun da yer aldığı panel, daha sonra gecenin kültürel bölümüne geçilmek üzere sonlandırıldı.

Bu arada ADHK’nın “Nitelik, Amaç, Hedefleri ve Çalışma Prensipleri” üzerine Konseyimizin sunduğu taslak yazı temelinde taraftarlarla tartışmak ve ortaya çıkacak fikirlerin merkezileştirip sonuçlandırılması için 11 Aralık 2016 Pazar günü YÇKM lokalinde bir toplantı yapılacaktır.

Diğer bir etkinlik ise, YÇKM’ninde bileşeni olduğu Demokratik Güç Birliği-Britanya tarafından örgütlenen ve 15 Ocak 2017 Pazar günü yapılması planlanan yürüyüşe kurum olarak hazırlıklarımız aktif olarak devam etmektedir.

23