Londra YÇKM’den 1 Mayıs çağrısı!

1 mays 2013Londra Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM), “İşçi sınıfının ve ezilen halkların uluslararası mücadele günü 1 Mayıs’a hazırlanalım!” başlığını taşıyan bir açıklama yayınlayarak işçi ve emekçilerin birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı

HABER MERKEZİ (10-04-2014)- Londra Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM) “İşçi sınıfının ve ezilen halkların uluslararası mücadele günü 1 Mayıs’a hazırlanalım!” başlığını taşıyan bir açıklama yayınlayarak işçi ve emekçilerin birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı. Londra’da yapılacak eylem için saat 10.00’da YÇKM’de toplanılarak birlikte 1 Mayıs alanına gidileceği ifade edildi. Londra YÇKM’ye gidemeyenlerin ise, Londra Klerkenwell’deki Marks Kütüphanesi önünde her zamanki 1 Mayıs alanında toplanabileceği açıklandı.

‘Yaşasın proletarya enternasyonalizmi’

Çağrı metnini okurlarımızla paylaşıyoruz.

“Yeni bir dünyanın, yani sömürünün, baskının ve her türden mülkiyetçi-egemen zihniyetin olmadığı bir dünya için mücadelenin adıdır 1 Mayıs,

Yoksulluğun kader olmadığı, insanın insanı ve doğayı sömürmesinin kaçınılmaz yasa değil diyerek yeni bir hayat kurmak için kavgayı yükseltmenin adıdır 1 Mayıs,

Sistemin gerici kültürüyle donanmış erkek egemen anlayışa; LGBT gibi diğer cinsel yönelimlerin uğradığı akıl almaz baskı ve zulümlere karşı yeni bir kültürü yaratmanın adıdır 1 Mayıs,

Özgür bir Kürdistan için direnmenin, tüm ulusların ve azınlıkların kendi kaderlerini; yani devlet kurmak da dahil tüm haklarını özgürce karar verebildikleri ve bunun için Türk egemenlik sistemine karşı komünist bayrağı yükseltmenin günüdür 1Mayıs,

Kuyucu Murat paşaların, Yavuz Sultan Selimlerin kanlı katliamlarına, zulümlerine, Koçgiri’de, Dersim’de Mustafa Kemallerin soykırımına uğrayan; bugüne kadar hala devam etmekte olan Alevilerin ve diğer inanç topluluklarının üzerindeki zulüm ve baskıya son vermek için başkaldırı günüdür 1 Mayıs,

Alman emperyalizminin desteği eşliğinde İttihat-Terakki’nin Anadolu’da bir buçuk milyon Ermeni’yi silip-süpürerek soykırımdan geçiren ve yakın zamanda Ermeni devrimci Hrant Dink’i katleden soykırımcılardan hesap sormanın günüdür 1 Mayıs.

Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Asuri, Keldani, Süryani kısacası coğrafyamızda yaşayan çeşitli milliyetlerden işçi sınıfımızın ve halklarımızın birleşerek kardeşleşmesinin ve devrimci bir iktidar yaratmanın yürüyüşüdür 1 Mayıs.

O halde, haydi 1 Mayıs’ta yan yana, omuz omuza kızıl bayraklar eşliğinde;

Şan olsun 1 Mayıs’a haykırışımızı omuz omuza yükseltelim!

Yaşasın enternasyonal proletaryanın uluslararası mücadele günü!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!”