Londra’da 1 Kasım Dünya Kobani Günü Eylemi

photoLondra (02-11-2014) Beşbini aşkın kitle, Trafalgar Meydanında 1 Kasım Dünya Kobani Günü nedeniyle bir araya geldi Saat 14’de başlayan program, Biritanya’nın yerli değişik kurumlar ve kişiler Kobani direnişi hakkında konuşmalar yaptı. Devrimci kurumlar, sendikalar ve entellektüellerin konuşmaları sadece IŞİD’i lanetlemekle sınırlı değildi. Emperyalistlerin ve bölgedeki gerici-faşist devletlerin IŞİD’in ortaya çıkışındaki rolü ayrıca vurgulanırken, İşçi Partisi gibi emperyalist parti temsilcileri sorunu sadece IŞİD olarak açıklayarak, ABD, İngiltere ve diğer gerici emperyalistlerin ve bölgedeki diğer faşist -gerici devletlerin rollerini gizlemeye özel önem verdikleri görüldü. Böylesi emperyalist partilerin temsilcilerinin, ilerici bir platformda konuşmalarına yer verilmesi kitlenin bir bölümünün tepkisini çekti.

Eyleme, MKP, ADHK, ADKH, EMEP, MLKP gibi devrimci parti ve örgütler katıldılar. Saat 17.00’de eylem bitirildi.