Londra’da 8 Mart

LONDRA( 13-03-2016) Londra’da kurulan ve ADKH, Roj Kadın, Yeni Kadın, SKB, Kırkısraklılar Kadın Komitesi, Dersim Derneği Kadın Komitesi, Alkaslar Derneği Kadın Komitesi’nin yer aldığı Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar-8 Mart Platformu aldığı bir dizi eylem kararı aldı Bunlardan ilki 5 Mart günü düzenlenen enternasyonal 8 mart yürüyüşüne katılmaktı. Platform ortak pankartıyla bu yürüyüşte yerini alarak bugün Kürdistan’da yaşanan katliamlara değinerek güzergah boyunca kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

million-women-rise-london-27london2

 

 

 

 

 

 

 

Bir diğer etkinlik ise Kürdistanlı ve Türkiyel, kamuoyuna yönelik 8 Mart Platformu olarak bir yürüyüş düzenlendi. akşam saatlerinde yapılan yürüyüşte kadına yönelik cinsiyetçi söylemler teşhir edildi. ADKH yayınladığı bildirisininin dağıtımını yaptı.

Yine Platformun son olarak gerçekleştirdiği etkinlik ise yürüyüş sonrası yapılan panel oldu. Panele HDP Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir ve platform adına ise ADKH aktivisti İnci Kaya panelist olarak katıldılar. 8 Mart Platformunun bu yıl  tema olarak  aldığı Göçmenlik – Yükselen Irkçılık ve Özsavunmalar üzerine yapılan panelde ilk konuşmayı İnci Kaya yaptı. Gçömenlik üzerine sunum yapan İnci Kaya; “Bugün Orta Doğu’da yaşanan durum orada yaşayan kadim halklar ve tüm insanlık adına oldukça elim bir durumdur. Yaratılan savaştan tüm halklar zarar görmekte ve tüm dünyanın gözü önünde Kürt ulusuna yönelik bir soykırım yaşatılmaktadır. Ama başka bir gerçek daha var ki; o da bugün Kürt ulusu için kendi bağımsızlığını kurmak adına belkide tarihte hiç olmadığı kadar iyi bir fırsat ortaya çıkmıştır.” Konuşmasına bugüne kadar yaşanan göç sonucu çıkan istatistiklere de değinen Kaya, göçmenlerin göç yollarında uğradıkları şiddet, zorluklar, kadınların yaşadıkları, ayrımcılık, ırkçılık ve benzeri sorunlara dair gerek Kuzey Kürdistan’da gerekse de Avrupa’da ki kamplardaki durumu anlatarak bunun sonucunda Avrupa’nın ‘Hoşgeldiniz Kültürünün’ tam bir yalan olduğu, işin özünde yaratılmak istenenin uzun vade de göçmenlere yönelik koşulların zorlaştırılması ortamlarının yaratılması olduğunu açıkladı. AKP iktidarının günlerdir süren AB görüşmelerinin önümüzdeki süreçlerde bizlere nasıl yansıyacağınıda belirten panelist Kaya, bundan sonrasında devrimci demokrat kurumlar olarak yapılması gerekenin emperyalistlerin ve tabiki  AKP iktidarının yarattıkları savaş ortamları sonucu insanları topraklarından etmelerinin altında yatan çıkar ve paylaşım dalaşını teşhir etmek ve örgütlü bir şekilde onların karşısında durmak olduğunu söyledi.

pane2l panel1

 

İkinci panelist olarak söz alan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ise yaptığı konuşmada; “Bugün Kürdistan’da yaşananlar faşizmin bir uygulamasıdır. Faşizm özü itibariyle ötekinin yok edilmesidir. Faşizmin karşısında ise bir direniş cephesi var, direnen halklar var. Tüm bu katliamlara rağmen orada ciddi bir kadın direnişi var ve bundan dolayı daha yoğun bir saldırı var. Kadınlar farklı tarihsel dönemlerde her zaman bir direniş ruhu göstermişlerdir ve bugün de bu ruhu Cizre’de ve Sur’da görüyoruz. İlk yönelinenin kadın olması, kadın bedeninin teşhir edilmesi bir faşist cinsiyetçi ideolojinin sonucudur. Bizler bunun bilincindeyiz. Özsavunmasını Rojova’da tarihe yazan Kürt kadınları orada o toplumun ilerisini temsil ediyorlar. işte gerek Akp faşist zihniyetinin ve gerekse de Orta Doğu’da yaşatılanlar kadın iradesinin teslim alınmasının da çabasıdır. Bedenlerin teşhir edilmesi bir teslimiyetin gösterilmesi için verilen bir ideolojik mesajdı. 40 yıldan bu yana Kürdistan’da kadın üzerinden ,insanlık suçları işlendi ve devam ediyor. Direnişte devam ediyor, edecek.”

Panel gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

www.adkh.org