Londra’da anma etkinliği!

Devrim ve Komünizm savaşçıları Londra’da yapılan bir anma etkinliği ile anıldılar

LONDRA (27-08-2017)-Dersim ve Rojova’da ölümsüzleşen devrim ve komünizm savaşçılarından Nubar Ozanyan, Yılmaz Kes, Sevda Serinyel, Mahir Özgül, Fırat Kasun ve Uğur Yalçın için İngiltere’nin başkenti Londra’da bir anma Gerçekleştirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından anma etkinliği okunan şiirlerle devam etti.

Anma etkinliğinde Rojova’da ölümsüzleşen Nubar Ozanyan ve Dersim’de ölümsüzleşen MKP/HKO savaşçılarına ilişkin TKP/ML ve MKP’nin yayınladıkları açıklamalar okundu.

Anma etkinliği hem Nubar Ozanyan ve hem de MKP-HKO komutan ve savaşçılarının sinevizyon ve konuşmalarının yer aldığı görüntülerinden sonra dost örgütler adına konuşmalar yapıldı. Kürt Halk Meclisi ve PKK genel konsey adına  mesajı okunarak “Rojava ve Dersim şehitlerine bağlılık sözü veriyoruz. Onlar mücadelemizde yaşayacak” denildi. Daha sonra MLKP adına bir konuşma yapılarak  birleşik mücadelenin önemine değindi.

MKP adına yapılan konuşmada “barış ve huzurun ender görüldüğü bir coğrafyada yine kılıçlar çekilmiş durumdadır. Kılıç adaleti devrededir. Kan damlayan kılıç adaletinde en  büyük pay Kürde, Kürdistan’a düşüyor. Yüz, iki yüz üç yüz binlik insanın yaşadığı şehirler havadan bombalanarak yerle bir edildi.. Dersim yangın bombalarıyla yakıldı. Sadece içerde değil, dışarıda da Kürt düşmanlığı bütün hızıyla sürdürülüyor. Güney parçasında Kürdün kendi kaderine yönelik gayet meşru ve haklı referandum kararına karşı bölge gerici işgalci devletlerinin hışmına tanık oluyoruz. Türk egemenleri ezilen cinslere, işçi sınıfına, ezilen halklara ve milletlere düşmandır. Yılmaz Kes önderliğindeki Komünist bir dünyanın savaşçıları yoldaşlarımızın mücadele bayrağında tüm ezilenlerin çığlığı yazılıdır. Bu bayrak, komünist önder Kaypakkaya tarafından göndere çekilmiştir. Düşmanın MKP’ye duyduğu bu nefret dolu hışmı tamda buradan gelmektedir. Bu nefreti iyi anlıyoruz. Zira düşman, Halk Kurtuluş Ordusunun 6 Şubat 1995 zemheri muharebesinin, Kandıra Alay baskınının, Orta-Doğu’da kaçılamaz ünvanına sahip dedikleri Metris’i nasılda parçalayıp dağıttıklarını hafızasına iyi kazıdığını biliyoruz. Yine düşman, Dersim’de halka zalimliğiyle tanınan ve Behzat Firik yoldaşımızı tarifi imkânsız bir zalimlikle katleden kulaksız yüzbaşı olarak bilinen Aytekin İçmez alçağının Halk Kurtuluş Ordusu gerillalarınca hak ettiği cezanın verildiğini iyi bilir. İyi bilirler Önder Kaypakkaya ve Mahir Çayan’ı katleden özel harp dairesinin tepesinde yer alan Fehmi Altınbilek denilen faşist cellâdın 42 yıl sonra gerekli cezaya çarptırıldığını. Hem de çok iyi bilirler. Dolayısıyla, komünistler için özel plan ve yönelimleri, kin ve nefreti buradan geldiğini biliyoruz. Dünde dedik bugün yineliyoruz. Savaş ilanları kabulümüzdür.

Biz komünistler cesaret ve cüret kadar, bilimsel aklımızı her zamankinden daha iyi kullanarak bütün imkânlarımızı birleştirmek, dost devrimci güçlerle birleşmek, halk kitlelerini birleştirmek onurlu göreviyle karşı karşıyayız. Özgürlük ve kurtuluş kendiliğinden gelmez”

Dedi ve son olarak Bülent Uluer’i anarak, sosyalizm mücadelesindeki yeri üzerine vurgularda bulundu.

Ardından okunan kavga türküleriyle anma sonuçlandırıldı.