Ludwigsburg Demokratik Kültür Merkezi Kongresini Gerçekleştirdi!

Ludwigsburg Demokratik Kültür Merkezi  ilk kuruluş yılı olan 1978 den sonra bir süre kapalı kaldıktan sonra 2013 te tekrar açılmış, o tarihten bu yanada 6. Genel kurulunu 05.12.2021 pazar günü dernek lokalinde yaptı.

Kongre derneğin açılışından buyana emek harcayıp yitirdiklerimiz,  Dünya devriminde ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiklerimiz adına saygı duruşu ile başladı. Bir arkadaş saygı duruşu esnasında “haykır acını ey halk” şiirini okudu.

Daha sonra üye tespiti yapıldı. Üyelere üyelik kartları dağıtıldı.  Divan seçimi yapıldı. Divana seçilen arkadaşlar kongre gündemlerini okuyarak oylayıp ve onaylattı.

Yönetim kurulu adını bir arkadaş siyasi taslak yazısını okudu.  Siyasi taslak yazısı kısa ve öz bir bakış açısıyla Dünyada, Avrupada ve yaşadığımız ülke Almanyada emperyalist kapitalist sömürünün devam ettiği , başta ırkçılık, doğa, çevre ve ekolojik talanın  artarak devam ettiği belirtildikten sonra özellikle kadına yapılan şiddet ve kırıma dikkat çekildi. Son olarak demokratik kitle dernekleri olarak görev sorumluluklarımız hatırlatılarak üye ve taraftarlarımızında bu konuda desteği istendi. Üyelerin katkı, ekleme ve eleştirilerinden sonra yönetimden bir arkadaş tekrar söz alıp eleştirileri cevapladı.  Üyelerin oy çokluğu ile onayladığı taslak yazısından sonra derneğin faaliyet raporu okundu.

Üyelerin söz alarak yaptığı eleştirilerden sonra yönetim adına iki arkadaş eleştirileri cevapladı. Daha sonra faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Yemek arasından sonra denetleme kurulu raporu okunduktan sonra mali rapor okunup oy birliği ile kabul edildi.

Tohum Kültür Merkezi ve MLPD den dayanışmak için kongreye katılan dostların mesajlarının okunmasından sonra yeni yönetim kurullarının seçimi yapıldı.

Öneri, temenni ve dileklerden sonra kongre sonlandırıldı.