Ludwigsburg; Hapishanelerde KHK ile Tek Tip Elbise saldırısı Paneli Yapıldı

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) hapishanelerde tek tip elbise dayatması ve Efrin işgal girişimine karşı Avrupa’da düzenledigi panellerden birinide Lüdwigsburg’da gerçekleştirdi

Lüdwigsburg (12-02-2018) Ludwigsburg Demokratik Kültür Merkezi’nin  (Cumartesi) düzenlediği panelde, DKM temsilcisinin moderatörlüğünde, Türkiye`den  Avukat Gülizar Tuncer, Arif Bilgin, ADHK temsilcisinin katılımı ile, Türkiyede ve Kuzey Kürdistan`da hapishanelerdeki sorunlar ve ufukta iktidarın yeni çıkardığı KHK ile tektip elbise dayatmasının an meselesi olduğu gerçeği ele alındı

Panelin ilk bölümünde genel bir süreç değerlendirmesi ve geçmiş dönemlerde hapishanelerdeki faşist Cunta dönemi ve Cunta sonrası sivil faşist dikta nın özellikle Turgut Özal Ve Tansu Çiller dönemlerindeki mücadelelere ilişkin Yazar Arif Bilgin in tanıklıkta ettiği baskılar ve direnişler üzerine genel bir anımsatmada bulunuldu. ADHK temsilcisinin düne ve bugüne ilişkin Devlet politikalarında gerek Cumhuriyet öncesi gerekse Cumhuriyet sonrası azınlıkların tasfiyesi üzerinden bir uluslaşma süreci ve günümüze kadar uzanan ceberrut bir şoven geleneğin üzerine inşaa edilen Cumhuriyetin çeşitli sınıf ve katmanlara karşı uygulamaları ile günümüzdeki İktidarın  islami tonu ile temelde faşizmin yapısal karakterini pekiştirdiğinin altını çizdi. Her iki konuşmacıya yönelen sorular baskı ve demokrasi düşmanlığının sınıfsal, ekonomik ve sosyal temellerine yönelik algı farklılıkları üzerine yoğunlaştı.

Av. Gülizar Tuncer’in ulaşım sorunları nedeniyle, ikinci bölümünde Panele katılabilmesi, ilk bölüme ait bir özetleme ihtiyacı doğurdu. Bu özetlemeden sonra; Avukat Gülizar Tuncer, asıl konu üzerinden günümüzdeki hapishanelerin sayısal oranları yeni tasarlanan hapishaneler, demokratik muhalefete ve muhalefet potansiyeli kesimlerin tıpkı ABD deki Mc Carthy dönemindeki paranoya benzeri bir histeri ile tutuklama kampanyalarına uğraması, egemen sınıf klikleri arasında düzenin yasal çitlerini aşan çatışma ve çelişkilerinin de yarattığı fırsatlarla İktidar`ın resmi hükümet programı dışındaki gizli ajandaşının planlamaları dahilinde yeni ve nihai mutlak iktidar heveslerini kesinleştirmek üzere başta Kürdistan, ulusal hareketi, demokrasi ve devrim mücadelesinin güçleri ve dinamiklerini kötürümleştirme tüm bunların yanında Hapishanelerdeki devrimci tutsaklara iradesizleştirme ve kişiliksizleştirme noktasında yıllar sonra bir kez daha tektip elbise paslı silahı ile saldırma niyetinde olduğunu belirleyerek bir durum tablosu çizdi. Başta HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer tutsakların Tek Tip Elbise dayatmasına net bir reddiye ile yanıt verdikleri ve uygulamaya yönelik girişimlere karşı direnecekleri mesajını iletti. Tüm bu olgulardan sonra günlük binlere varan sayıda gözaltıların yapılabildiği bir dönemden geçtiğimizi ve bunun sonucu genel olarak örgütsüzlük ve dağınıklık atmosferinde nisbi zayıflık içinde olan örgütlü kesimlerin saldırılar karşısında nicel yetersizliklerininde altını çizerek yurtdışına güçlü kamuoyu geliştirme çabasının önemini ve bugün EdiBese platformunun Efrin işgaline karşı geliştirdiği kampanyaları Tek Tip saldırısınıda kapsar şekilde planlanması ve geliştirilmesinin politik ve moral değerini ortaya koydu.

Panele  çeşitli kurum ve çevrelerden, 40 kişinin üstünde bir katılım oldu. Aynı gün Stuttgart’ta Efrin için yoğun katılımın olduğu bir yürüyüş olması, Panele etkin katılımı sınırlasada gündemin yakıcı bir diğer konusu olması ilgiyi canlı tuttu.

Avukat Gülizar Tuncer`in ortaya koyduğu fotoğraf üzerinden sürece ve mücadelenin biçimlerine ilişkin sorular kadar, geçmiş dönemlerde uzun erimli hale gelmesi nedeniyle etkisi ve içeriğinin dejenere olduğu genel eğilimi ile bu süreçte doğrudan bir ölüm orucu biçimi üzerinden direniş geliştirmenin çeşitli sakıncalarına vurgularda yapan dinleyiciler; bu panelle ADHK ve Ludwigsburg Demokratik Kültür Merkezini, Efrin savaşının gölgesinde kalan ve hazırlıksız bir saldırı ile karşı karşıya  kalınma riskinin olduğu bir atmosferde farkındalık yaratma ve kararlı direnişlerin örülmesinde uyarıcı bir adım ve inisiyatif aldığı için kutladılar.

simurg-news.com