Ludwigsburg YÇKM göç ve göçmenlik paneli yapıldı

01Avrupa’da konfederasyonumuz ADHK tarafında yürütülen göç ve göçmenlik kampanyası kapsamında Ludwigsburg’da panel yapıldı

Ludwigsburg (08-02-2016) Ludwigsburg YÇKM’de göç ve göçmenlik konulu panel 7 şubat pazar günü yapıldı. Panel, TC’nin faşist salıdırıları sonucu Kuzey Kürdistanda yaşamını yitiren, göç yollarında hayattını kaybeden ve tüm dünya devrim şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Panele ADHK ve MLPD katıldı.

ADHK adına konuşan arkadaş; Göç ve göçmenligin tarihçesini, ulusların ortaya çıkışı ile birlikte yaşanan savaşlar sonucu bir çok halklar göç etmek ve yer değiştirmek zorunda kaldıklarını, Osmanlının son dönemlerinde Ermeni, Kürt, Süryani ve diger halklara uygulanan katliam ve soykırım politikaları TC dönemindede devam ettigini, Orta-Doğu, Asya, Afrika ve Latin Amerika’da emperyalist politikalar sonucu, insanlar açlık, yoksulluk ve haksız savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kaldıklarını, son verilere göre Dünyü üzerinde mülteci sayısının en üst seviyeye ulaştığını, son on-onbeş yıldır denizlerde boğulan mülteci sayısının 30 binden fazla olduğunu belirtti.

Devamla; 1. ve 2. emperyalist savaş dönemlerinde milyonlarca insanın öldürüldügü ve göç ettirmek zorunda bırakıldığını, emperyalistlerin son dönemlerde insanlığa Din, Irk ve Cins üzerinde saldırılarının devam ettigini belirtti.

Yine; Emperyalistlerin, Avrupa’da göçmenleri öne çıkararak ırkçılığı kışkırtığını, taciz ve tecavüz olaylarını kullanarak algı operasyonu oluşturduğunu, bunuda kendi içinde şoven ve ırkçı bir toplum oluşturma çabaları olduğunu, son olarakta, Almanya’nın faşist ve ırkçı TC’nin Kuzey Kürdistan’daki katliamları görmezden gelerek, TC devletine destek vermesi, AB üylegini noktasında yeni fasılların açılması, Ermeni soykırımında olduğu gibi, şidide kürtlere uygulanan katliamlara destek verdigini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

MLPD adına konuşan konuşmacı; göç ve göçmenligin yeni bir şey olmadığını, emperyelist ve kapitalistlerin sürgelen bir oyunu olduğunu, MLPD’nin programındada belirtildigi gibi, göçmenlere karşı oluşan ırkçı şoven saldırılara karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektigini, son dönemde göçmenlerin Amerika ve Avrupa’lı emperyalistlerin Dünya’yı kontrol etme politikaları sonucu çıkarttıkları savaşlarla yerle bir ettikleri ülkelerden geldigini, bütün Avrupa ülkelerinin sınırlarının emperyalistler için açık oldugunu, ancak göçmenlere kapalı olduğunu, yeni çıkarılan ve zorlaştırılan mülteciler yasasının değiştirilmesi ve mülteci haklarının iyileştirilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektigini belirterek konuşmasını bitirdi.

Panelin ikinci bölümünde kurumlar adına söz hakları verildi. Wail AKMC adına konuşan arkadaş, alevilerinde özellikle son süreçte Kuzey Kürdistan da yaşanan katliamlara sessiz kalmadığını, açlık grevler, yürüyüş ve mitinglerle bu katliam ve kırımları protesto ettigini belirtti.

Panele katılan arkadaşlara söz hakkı verildi. Ardında panelistler gelen sorulara verdikleri cevaplarla panelimiz başarıyla sonuçlandı.

13