Maoist tutsaklar; ‘’Şan olsun 45 yıllık tarihi yaratanlara’’

24 Nisan 1972 MKP’nin öncülü TKP(ML)’nin kuruluşunun 45’inci yılı dolayısı ile Maosit tutsaklar bir açıklama yayınladı Elimize posta yoluyla ulaşan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz

HABER MERKEZİ (21-04-2017)-‘’ Başarı ve başarısızlıklarla bir yılı daha geride bırakarak 45. Yılına girmiş olan partimizin yeni mücadele yılını coşkuyla kutluyoruz.

24 Nisan 1972’de uluslararası komünist hareketin Türkiye-Kuzey Kürdistan ayağını oluşturan partimizin öncülü olan TKP(ML) kurulmuştur. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın önderliğinde kurulan partimizin, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin dünya ölçeğinde yarattığı ideolojik etkiyle, TİİKP revizyonizmine karşı mücadele içinde ideolojik alt yapısını oluşturarak MLM teorisinin temsilcisi olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Tarih olarak, Ermeni ulusuna uygulanan jenositle simgeleşen 24 Nisanla çakışması daha anlam kazandırmaktadır.

Partimiz coğrafya gerçekliğini kavramadaki ileri düzeyi, temel aldığı MLM düşüncesinin kavranmasındaki derinlik ve doğru bir ideolojiyle ilintilidir. Kemalizm hayranlığının zirvede olduğu, ulusal soruna yaklaşımın şoven Türk milliyetçiliğinin belirgin izlerini taşıdığı ve Komüntern çizgisindeki sorunlara rağmen gerçekleşen bir kopuştur 24 Nisan 72 güneşi…

Kemalizm ve Kürt ulusal sorunu konularındaki ezber bozan yaklaşımla, oluşan statükoyu yerle bir etmiştir.  Var olan düşünsel alışkanlıklara boyun eğmemiştir. Esas olarak Kaypakkaya’nın oluşturduğu bu çizginin özü devrimsel dinamizmi ve değişimi zorunlu kılar, hiç bir statükoya boyun eğmez.

Partimizin bugün, bu çizginin özüne sahip çıkarak mücadele bayrağını yükseltmektedir. Başarı ve başarısızlıklarının tarihsel muhasebesini yaparak, dünya ve ülke gerçekliğine uygun değişim ve yenilenme adımlarını cesaretle atmaktadır. Bu gücü 1972’nin mayasından almaktadır.

1972’de yakılan özgürlük ve kurtuluş ateşini daha gürleştirip zaferle taçlandırmak, ancak ve ancak onun özüne sahip çıkmakla, dogmatizm ve her türlü tutucu-statükocu yaklaşımlara karşı mücadele etmekle, düşünsel durağanlığa düşmemekle mümkün olacaktır’’.

 45 yıllık tarihimizin birikimi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!

Şan olsun 45 yıllık tarihi yaratanlara!

 Tüm hapishanelerdeki MKP dava tutsakları

http://www.halkingunlugu.org/