Maraş ve Roboski Katliamını Belleğimizden Silmedik ve Silmeyeceğiz!

0 1 adhk orjinal logoADHK (20-12-2014) Tarihi toplu katliamlarla dolu Türk devleti, nerdeyse yılın her ayına bir veya iki katliam sığdırmıştır Aralık ayında da cezaevleri katliamının yanısıra; Maraş ve Roboski katliamlarını gerҫekleştirmiştir. Katliamı gerҫekleştiren faşist Türk devlet güҫleri ve onların paramiliter faşist ҫetelerini lanetliyor, bu katliamlarda yaşamını yitiren, yoksul Kürt emekҫilerini, devrimci ve demokratları saygıyla anıyoruz! Bu vesileyle dünyanın ҫeşitli ülkelerinde devrim, sosyalizm ve ulusal kurtuluş mücadelelerinde yaşamını yitiren tüm insanları da saygıyla anıyoruz!

Osmanlı tarihi mirası üzerinden şekillenen Türkiye Cumhuriyeti devleti, Pan-İslamizm ve Pantürkizm ideolojik ve politik yönelimiyle şekillenerek; kendisinden olmayanı inkar etme, yok sayma, imha etme veya topraklarından zorla sürgüne gönderme yöntemleriyle Anadolu’da yaşayan tüm ulus ve ulusal azınlıklara katliamlar yaşatmıştır. Türk olmayanlara „Türke hizmet etme hakkı“ dışında hiҫbir siyasal, sosyal ve kültürel hak tanımamıştır. „Tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek din“ ırkҫı, şöven söylemiyle ve uygulamalarıyla imha ve inkarı sürdüregelmiştir. TC. sınırları içinde yaşayan Kürtler, Aleviler, Suryaniler,Ezidiler, Rumlar, Ermeniler v.b değişik tarihlerde katliama uğramış, soykırımı yaşamışlardır.

24 Aralık 1978‘de Maraş ve 28 Aralık 2011‘de gerçekleşen Roboski katliamları da bu anlayışın ürünüdür. Maraş’ta hedeflenen; Kürt Alevilerin ulusal ve devrimci örgütlenmelerde örgütlenmesi, ekonomik olarak güҫlenmesidir. MIT(Milli İstihbarat Teşkilatı) ve Kontr-Gerilla tarafından tesbit edilip işaretlenen evler başta olmak üzere; Alevilerin oturduğu mahallelere saldırılar gerҫekleştirilmiş, 150’yi aşkın insan vahşice katledilmiştir. Ağaҫlara ҫocuklar ҫivilenmiş, kaҫamaz halde olan insanlar balta ile parҫalanmıştır. Hamile kadınların bebekleri anne karnında süngü ve kasaturalarla parҫalanmıştır. Kadınların göğüsleri kesilmiş, gözleri yerlerinden ҫıkarılmıştır. Yaşlı insanlar taşlarla öldürülmüştür.

Devrimcilerin faşistlerle ҫatışmaları, mahalleleri savunmaları, katliamın daha büyük olmasını engellemiştir. Faşistler de bu ҫatışmada ciddi kayıplar vermiştir. CHP ve Hükümetin başında olan Bülent Ecevit, 1974‘te Kıbrıs’a 24 saat iҫinde askeri ҫıkarma yapabilirken; Maraş’a 4. Günde asker gönderebilmiştir, Yani, katliam gerҫekleştirildikten sonra . Bu da, katliamın devlet tarafından organize edildiğinin bir diğer göstergesidir. Tarihten dersler ҫıkaramayan Aleviler, hala egemen sınıfların partilerinden kendileri iҫin umutlanmaktadırlar. Bu partilerden biri de CHP’dir.

Devlet, bugün ise, AKP hükümeti aracılığıyla „Alevi Aҫılımı“ adı altında devletin Alevisini oluşturmaya veya Aleviliği devletin kurumlarıyla entegre etmeye ҫalışarak; aynı katliamları farklı şekilde gerҫekleştirmektedir. Bu daha tehlikeli bir katliamdır, tedavisi mümkün değildir.

Aynı faşist devlet, 34 yoksul Kürt köylüsünü 28 Aralık 2011 akşamı Roboski‘de katletti.

Uluslara ve ulusal azınlıklara ulusal zulüm uygulamakta sınır tanımayan faşist Türk devleti, Kürt Ulusal Hareketinin 30 yıllık bir süredir yürüttüğü ulusal mücadeleye karşı her türlü kirli şavaş yöntemi ve katliam biҫimlerini kullanmıştır. Güney Kürdistan’dan geri dönen köylülerin üzerine F 16 savaş uҫaklarıyla bombalar yağdıran Türk silahlı kuvvetleri, ҫoğu ҫocuk olmak üzere, 34 insanı katletmiştir. Roboski katliamı, ilk toplu katliam olmadığı gibi Roboski katliamı sonrasında da Kürtler öldürüldü, Topluca zindanlara atıldı, en meşru hakları yok edildi. Bugün Kobane’de ve Şengal’de IŞİD faşist ҫeteleri aracılığıyla yürütülen katliam da, Türk devletinin silahlarıyla yapılmaktadır.

Roboski katliamının failleri ödüllendirildi, haklarında soruşturmaya gerek olmadığına karar verildi. Katliamları protesto amaҫlı yürüyüş ve gösteri yapanlara gaz, bomba ve silahlarla saldıran AKP „Kürt Sorununun Çözüm Süreci“nden dem vurmaktadır. 2 yıla yakın bir süredir yürütülen „görüşme“ ve aҫıklamalarda ortaya ҫıkan tek sonuҫ; Kürt ulusal silahlı güҫlerinin tasfiyesini sağlamak amaҫlı oyalama taktiğidir. Robosko katliamının hesabını vermekten kaҫınan bir devletin, bundan daha ağır olan Kürt ulusal sorununu ҫözmede samimi olabileceğine inanmak; tek kelimeyle saflıktır.

Maraş ve Roboski katliamlarının hesabını, birleşik devrimci mücadeleyi yürütecek olan Türkiye ve Kuzey Kürdistan halkları soracaktır. Zalimin zulmüne ve katliamlarına halkların demokrasi ve sosyalizm mücadelesi dur diyecektir.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu olarak; ezilen halklara, ezilen ulus ve azınlıklara, inanҫ gruplarına uygulanan her türlü baskı ve zulme karşı mücadele edeceğimizi tekrar yineliyor; Maraş katliamında yaşamlarını yitiren, Kürt Alevi yurtsever, devrimci-demokrat insanları, Roboski katliamında yaşamını yitiren yoksul Kürt köylülerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Kahrolsun Milli Zulüm!

Yaşasın Tüm Eşitsizliklere Son Verecek Olan Ezilen Halkların Devrimci Mücadele Birliği!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

19 Aralık 2014