Mazgirt ve Ovacık belediye başkanları Avusturya’nın Graz ile Viyana kentinde halkla buluştu

av 1Avusturya (29-10-2014) ADHK`ya bağlı Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu ve Avusturya Komünist Partisi (steimark) davetlisi olarak Avusturya`ya gelen Mazgirt ve Ovacık belediye başkanları Tekin Türkel ile Fatih Mehmet Maçoğlu ilk temaslarını Graz`da gerçekleştirdi

Belediye binasında Graz belediye başkan yardımcısı ve komünist partisi temsilcileri tarafindan karşılandi. Sıcak karşılamanın ardından ikili sohbetler gerçekleşti. Graz belediyesi tarafindan Graz şehrini tanıtan bir belgesel film hep birlikte izlenildi. Burada kentle ilgili bilgilendirmeler yapıldı, daha sonra öglen yemegine gecildi. Burdada dünyada ve orta doguda ki güncel gelişmelere ilişkin degerlendirmeler yapıldı. Yemegin ardindan kent merkezinde kısa bir gezinti gerçekleştirildi. Komünist partisinin Grazda`ki bürosu ziyaret edilerek büro çalışanlarıyla görüş alış verişinde bulunuldu. Önceden planlanmış haliyle Grazda bulunan (Türkiye Kuzey-Kürdistanlı) Demokratik kurumlar ziyaret edildi.. İlgiyle karşılanan belediye başkanları burada kısa güncel meselere ilişkin birer konuşma yaptılar, daha sonra sempozyumun yapılacagı salona gecildi.

Saat 18:30 da başlıyan programa ilişkin ilk sözu alan ADHK temsilcisi programın gidişatına ilişkin bilgilendirmesinin ardından, kitleyi genelde dünyada özelde Kobanede ve Türkiye Kuzey-Kürdistanda yitirdiklerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Panelist KPÖ temsilcisi söze başlıyarak 2014 yazında ADHF`nin girişimi ile delegasyon olarak gittigi Dersime dair gözlemlerini anlatı. Oraya gitmenin verdigi mennuniyeti dile getirdi. Bölge halkının yaşadığı sıkıntı ve zorlukları açık çıplak gözle gördügünü söyledi ve Enternasyonal dayanışmanın önemini vurguladı.

Ardından söz alan ADHK temsilcisi Güncel bir durum olan Kobane direnişini devrimci duygularıyla seylamlayıp Rojavada`ki kazanımın esasta Kürt kadınının kazanımı oldugunu vurgulayarak Kobane direnişin zaferle sonuçlanması için en önde kadın savaşçıların olması anlamlıdır dedi. Devrimci , Halkcı yerel yönetimler anlayışımızın sunumunu yapan ADHK temsilcisi özerk yerinde yönetimin ve halk meclislerinin önemine deginerek söz – yetki – karar halka ilkesinin nasıl ele alınması gerektigini acarak kitleyi bilgilendirdi.

Ardından Mazgirt Belediyesinin pratik çalışmalarını yansıtan sinevizyon kitle tarafindan ilgiyle izlendi. Sinevizyonun ardından sözü alarak kitleyi selamlayan Tekin Türkel, 5 yıllık devrimci halkçı belediyecilik döneminde ki yaptıkları çalışmaları kitleye anlatarak kitleyi bilgilendirdi. Kendilerinden önce Mazgirt belediyesinin burjuva partlerinin elinde oldugunu tam bir enkaz devr aldıklarını, 2 tiryon borc ile iş başına geldiklerini ve sonrasında ise söz karar yetki halka ilkesiyle hareket ederek önemli ilklere imza atıklarını belirtti. Halkın hizmetine sunulan alanları açıkladı. Bunlardan bir kaçı, kapalı spor salanu, cem evi, halk egitim merkezi, fitnes salonu, üniversitenin işletme bölümünün açılması ve önemli bir sorun olan su sıkıntısının giderilmesi icin sondaj çalışmasının bitmek üzere oldugunu söyledi. Dünyanın neresinde olursa olsun komünistlerin ve sosyalistlerin kazanılmış tüm demokratik mevzileri korumak ve cogaltmak görevlerinin oldugunu söyleyerek Enternasyonal ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Karsilikli deneyim ve tecrübelerden ögrenerek ilerlemenin münkün oldugunu söyledi, ADHK’yada katkılarından dolayı tesekkürav 2 etti.

Ovacık belideye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu sözü alarak organizasyonda emegi gecen KPÖ Graz, ADHK, ADHF’ye teşekkürlerini sundu. 2014 Nisan ayında belediyeyi aldıklarında yaşlı bir kadın şöyle demişti, Komünistler belki yapamıyacaklar, yanlız çalmıyacaklar diyerek bir anısını dile getirdi. Halkın yoğun ilgisi ve fedakarlığı ile işe başladıklarını ve bundan pozitif bir enerji aldıklarını söyledi. Devamla, belediyelerde şöyle bir algı gelişmişti, eger sürekli taş parkeler sökülüp yenileri yapılıyorsa halk beldiye başkanlarına süphe ile bakıyordu, bizde bu algıyı kırmak için Ovacık halk meclisi olarak karar alarak firmalara verilen yol ihalerinini durdurduk. Ovacık halkınınn emegi ile ücretsiz olarak yapılmasına olanak sagladık. Özellikle konut, alt yapı, su ve tarımsal üretimin güclendirilmesi için çabalarımız sürmektedir. Ana dilde egitim ve kültür sanat çalışmalarımız devam ediyor. Doga ve insan bir bütündür diyerek barajlara ve termik santrallere karşı halkımızla birlikte mücadele etmeyi sürdürecegiz. Özellikle devrimci Behzat Firik`in anısına, mücadelesine bağlılığı simgeliyecek anıt çalışmamız olacak, aynı şekilde Enternasyonal ilişkilerin güclendirilmesi gerektigini, karşılıklı deneyim ve tecrübelerin aktarılması gerektini söyleyerek Graz KPÖ ile ilişkilerinin ADHF üzerinden devam edecegini söylerek konuşmasını sonlandırdı.

KPÖ Graz temsilcisi söze başlarken Türkiye Kuzey-Kürdistanda sosyalist belediyeciliginin zorluguna deginerek, sosyalist yerel yönetimlerin dünyanın her yerinde çoğaltılması gerektigini, kuşkusuz Avusturyada`da komünistler zor şartlar altında mücadele etmekte, fakat Türkiye`de bunun cok daha zor oldugunu bilmekteyiz. Emperyalist kapitalist sistem neo liberal ekonomik politakalarla tüm kamu alanlarını uluslar arası sermayeye sunarak talan politakaları geliştirdiler. Bunun akabınde sosyal yıkım gündeme gelerek yoksuluk giderek büyüdü, eminiz ki neo liberal sosyal yıkım politikaları Türkiye Kuzey Kürdistanda daha acı sonuçlar dogurmakta diyerek dünyanın neresinde olursa olsun komünistler alternatif polika ve stratejiler geliştirerek sömürü ve zulüm düzenlerine karşı sosyalist demokratik mevzileri cogaltarak Enternasyonal dayanışmayı yükseltme çağrısı yaparak konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra kitleye söz hakkı verilerek soru cevap bölümüne gecildi, gelen soruların yanıtlanmasının ardından sempozyum sona erdi.

VİYANA PROGRAMI

İkinci gün Viyana da (Türkiye Kuzey Kürdistanlı) demokratik kitle örgutleri ziyaret edilerek sıcak samimi bir ortamda kısa sohbetler gerçekleşti, saat 16:45 de (ÖGB) sendika binasında sempozyuma baslandı.

av 3ADHF adına açılış konuşması yapıldıktan sonra kitle bir dakikalik saygı duruşuna davet edildi. İlk sözü alan ADHK temsilcisi kavgada yitirdiklerimizi Kobane direnişinde şehit düşenlerin şahsından bir kez daha anarak emperyalist faşist saldırılara karşı her yerin kobane olması gerekir diyerek devrimci, halkci yerel yönetimler anlayışımızın ne oldugunu yada nasıl olması gerektigine dair ADHK`nın yaklaşımını acmaya çalışarak burjuva devlet mekanizmasında yerel yönetimlerin merkezi devlet sistemine nasıl entegre edilerek var olan kamu imkanlarının sermaye cevrelerine peşkeş çekildigini ifade ederek yerel yönetimlerin hem sermaye sınıfı için, hemde emekci sınıflar açısında önemine vurgu yaptı. Devrimci sosyalist belediyelerin demokratik bir mevzi olarak korunup güçlendirerek örneklerin çoğaltılması gerektigini söyledi. Bir dizi önemli konularada deginen ADHK temsilcisi son söz olarak bizim icin vaz gecilmez olan şeyin söz yetki karar halka şiarının öneminin altını çizerek konuşmasını bitirdi.

Ardında Mazgirt ve Ovacık bediyelerinin pratik çalışmalarını içeren sinevizyon gösterimine gecildi. Mazgirt belediye başkanı Tekin Türkel sözü alarak Dersim cografyasının tarihsel kültürel yapısını anlatarak, Dersim halkının Osmanlı ve Cumhuriyet tahrihi boyunca nasıl kıyımdan gecirildigini, kültürünün nasıl yok edilmeye çalışıldığını, ekonomik sorunların giderilebilecegini, fakat toplumsal kültürel tahribatın gidirilmesinin zor olocağını, yaklaşık 5 bucuk yıllık yönetimleri döneminde tüm imkansızlıklara rağmen yanlızca halkımızın ve dostlarımızın destegiyle önemli çalışmalar yaparak, Mazgirti yaşanabilir bir ilçe haline getirebilmek için tüm olanaklarımızı, halkı üretime teşvik ederek, önemli küçük kazanımlar elede ettik diyerek belediye olarak tüm çalışmalarının özetini yaparak yeni calışma ve projelerini anlatarak, Dersimlilerin ve dostlarının destegine olan ihtiyacı dile getirerek, şu ana kadar Dersimlilerin dostlarının yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek sözünu bittirdi.

Ovacık beldiye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katılımcı kitleyi selamlayarak konuşmasına başladı. Burjuva basında çıkan haberlerin bir kısmının doğru olduğunu söyleyerek, ceşitli spekülatif söylentilerin oldugunu söyledi. Biz suyun tonunu yerleşik halka 50 kuruşa verirken, devletin kamu kuruluşlarına tonunu 3 liraya satıyoruz, halkın dogal hakkı olan temiz icme suyunu en ucuza karşılışoruz. Ulaşımın ücretsiz olması gerekir dedik ve geregini yerine getirmeye çalışıyoruz. 7 aylık sosyalist belediyecilik döneminde yapabildiklerini ve yapacaklarını sosyalist belediyeciligin gelecegi açısından ele aldıklarını söyleyerek Ovacıkla ilgili yeni projelerini açıkladı. Halkın destegini isteyerek söz yetki karar halka şiarıyla hareket ederek halk meclislerin önemine işaret etti. Mazgirt ve Ovacık halkını belediyelerle ilgili karar mekanizmalarına dahil olarak söz ve kararlarda hak sahibi olmaya çağırdı. DHF, ADHK, ADHF ve tüm bileşenlerine teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Ardından kitleden gelen sorulara yanıtlar verildi, sempozyum bitirilirken dayanışmayı yükselterek Avrupadaki devrimci demokratik kurumların ülkeyle Avrupada yaşayan halkımız arasında önemli bir köprü işlevi gördügü söylenerek sonlandırıldı.

Akşam yemeginde bir araya gelen Dersimli ve Dersimin dostları esnaflarla yapılan sohbetin ardından Ovacık ve Mazgirt bediyeleriyle   dayanışma gösteren esnaflar maddi katkılarıyla devrimci, halkçı belediyeleri yanlız bırakmadılar.