MKP: 17’lerin atılımcı ruhu kavgamızda yaşıyor!

Kavganın töresi değişmedi yoldaşlar! Devrim bedeller pahasına kazanılacak! Düşenlerimizden daha fazla düşülecek toprağın ak alnına Lakin halklarımızın kurtuluşu uğruna güneşi zaptetme cüretiyle toprağa düşenlerimiz, temsil ettikleri soylu değerlerle geleceğin teminatı, zaferin sönmeyen meşaleleri, devrimin temel taşları durumundadırlar. 17’leri ve 17’lerden öğrendiklerimiz bedeller ödeyerek devrimde ısrar etmenin tarihsel bir görev ve zorunluluk olduğunu gösterir

HABER MERKEZİ (17-06-2017)-Dersim-Mercanlar’da katledilen 17’lerin ölümsüzlüklerinin 12.Yıldönümü vesilesi ile Maoist Komünist Partisi/Siyasi Büro tarafından bir açıklama yapıldı. ’17 Kızıl meşalenin atılımcı ruhu sosyalist halk savaşı güzergahında büyüyor‘ başlığı ile yapılan açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz.

‘Devrim ve Halk Uğruna Mücadelede Ölümsüzleşen Kahraman Yoldaşların Anısına;

Dağlara sima olan 17 kavga meşalemizi katledilişlerinin 12. ölümsüzlük yıl dönümlerinde  saygı ve bağlılıkla anarken, Halk Savaşı siperlerine ışık olan kızıl anılarını Sosyalist Halk Savaşı siperlerinde büyüterek yaşatıyor, Onlar şahsında tüm parti, devrim ve Komünizm şehitlerininin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz!

Aynı vesileyle, Komprador tekelci burjuva Türk hakim sınıflarının tekçi ırkçı-faşist devlet ve siyasi iktidarlarının tüm katliamlarını sınıf kinimizle lanetliyor, barbarca gerçekleştirdikleri katliamların hesabını proleter devrimci adalete uygun devrimci eylemimizle er ya da geç soracağımızı bir kez daha beyan ediyoruz!

‘’Kulaksız’’ namlı Aytekin yüz başılarınızın, ‘’mersedesli binbaşı’’ lakaplı albay Fehmilerinizin ve diğer eli kanlı tasmalılarınızın, tüm koruma tedbirlerine rağmen onlarca yıl sonra da olsa proleter devrimci adaletimizden kaçamayarak silahlı eylemlerimizin hesap soran hükmüne maruz kalmaları  beyanımızın somut kanıtıdırlar…

Değişik Millet ve Milliyetlerden Emekçi Halklarımız;

Parti genel sekreterlerimizden Cafer CANGÖZ, parti genel sekreter yardımcılarımızdan Aydın HANBAYAT  ve iki parti Merkez Komite üyesi olmak üzere toplam 15 Parti Üyemizin arasında olduğu devrim ve Komünizm neferi 17 parti savaşçımız, Parti 2. Kongremizin öngünlerinde düşmanın partimize karşı askeri alanda yürüttüğü stratejik saldırısı sonucunda hunharca katledildiler. Bu katliamla aldığımız ağır örgütsel darbe nedeniyle Parti 2. kongremizi objektif olarak gerçekleştirilemezken,  Partimiz de ağır bir örgütsel sürece girmiş oldu.

17’lerde cisimleşen Parti 1. Kongre önderliğimiz ve dolayısıyla Partimizin düşmanın stratejik saldırılarına maruz kalması sebepsiz değildi. Parti 1. Kongre önderliğimizin partiyi toparlayarak  ortaya koyduğu Maoist Komünist çizgi ve bu çizgi temelinde gerçekleştirilen ideolojik-siyasi-örgütsel atılım ruhu ve pratiği, düşmanın stratejik saldırısını koşullayan yeterli sebepti…

Düşman, partimize dönük stratejik saldırısında 17 yoldaşımızı hunharca katlederek ve partimize ağır örgütsel darbe vurarak başarılı oldu. Ancak bu başarısı stratejik değil, taktik ve geçici bir başarıydı. Nitekim ağır örgütsel darbe alan partimiz kısa süre zarfında 2. Kongresini gerçekleştirerek düşmana gerekli yanıtı vermiş, 17’lerin mücadele bayarağını yükseklere çekerek yaşatmıştır.

Düşman 17’leri katledilip fiziken aramızdan koparıp aldı. Bu büyük bir darbe ve acı bir kayıptı. Ancak 17’lerin bıraktığı ideolojik-siyasi-örgütsel miras,  geliştirdikleri Komünist çizgi, sağlam parti bilinci ve yönelimi ile tüm devrimci idealleri Sosyalist Halk Savaşımıza ışık tutup, Komünist ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir.

Bugün 17’lerin kızıl güzergahından aldığı güçle yürüyüp Sosyalist Halk Savaşı kulvarında ilerleyen partimiz ve devrim için her türlü fedakarlığı omuzlayıp silah kuşanan her bir yoldaşlarımızın mücadele kararlılığı, 17’ler katliamı ve faşist devletin stratejik saldırılarına verilmiş en güçlü yanıtı ifade etmektedir.

Kavganın töresi değişmedi yoldaşlar! Devrim bedeller pahasına kazanılacak! Düşenlerimizden daha fazla düşülecek toprağın ak alnına. Lakin halklarımızın kurtuluşu uğruna güneşi zaptetme cüretiyle toprağa düşenlerimiz, temsil ettikleri soylu değerlerle geleceğin teminatı, zaferin sönmeyen meşaleleri, devrimin temel taşları durumundadırlar. 17’leri ve 17’lerden öğrendiklerimiz bedeller ödeyerek devrimde ısrar etmenin tarihsel bir görev ve zorunluluk olduğunu gösterir.

  1. ölümsüzlük yıldönümünde 17’lerin Komünist bilinç, çizgi ve devrimci kararlılığını kuşanıp partiyi atılım ruhuyla ilerleterek devrimi geliştirmek görevdir. 17’leri anmak bir dakikalık saygı duruşuna durmak değil, durmaksızın parti ve devrim görevlerine sarılarak Onların kızıl yolunda ilerlemektir.

Halka ve devrime bağlılığımızın kararlılığıyla 17’lerin anısı önünde bir kez daha eğiliyoruz‘.

http://www.halkingunlugu.org/