MKP III. Kongre Tanıtım Konferanslarına Çağrı!

top cagrilariAvrupa (18-01-2014) Partimiz Maoist Komünist Partisi, belirlenmiş merkezi bir planla, düşmanın çok yönlü Saldırıları ve engellemelerine rağmen III. Kongresini, Marksizm-Leninizm-Maoizm rehberliğinde, başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyor.

III. Kongremiz;

•          Dünya ve ülkemizdeki güncel gelişmelerin yanı sıra,

•          Kapitalist emperyalist sistemin geldiği boyut,

•          Sosyo-Ekonomik yapı tahlili,

•          Devrimin niteliği ve stratejisi,

•          Geçmiş sosyalizm deneyimlerinin öğretileri ve gelecek toplum projemiz gibi temel konuları ciddiyetle tartışarak önemli sonuçlara ulaşmıştır.

III. Kongremiz, Yukarıdaki Konulara Bağlı Olarak;

•          Programımızın hayata geçirilmesinde askeri stratejimizin nasıl şekilleneceği,

•          Belirlenen çizgi doğrultusunda nasıl bir örgütsel strateji ve taktik izleneceği,

•          Öncünün sınıfın ve halkın birliğinin somutta nasıl ele alınacağı,

•          Neo liberal tasfiyeci reformist tehlikeye karşı parti örgütlerinin nasıl inşa edileceği,

•          Partimizin dayandığı miras ve tarih anlayışı,

•          Program, Tüzük, Önderlik, Hapishaneler, Gençlik, Çevre, Yerel Yönetimler,

•          Cins Sorunu, Kültür Sanat, Kürdistan, Azınlıklar ve Ezilen İnançlar Meselesi,

•          Gezi Ayaklanması Tahlili ve Öğrenilmesi Gereken Dersleri,

•          Uluslararası Komünist Hareketin, Partimizin, Türkiye Kuzey Kürdistan Devrimci Hareketinin Somut Durumu Ve Problemleri noktalarında önemli  sentezlere ulaşılmıştır.

III. Kongremizin çıkardığı bütün sonuçlarını, Avrupa’nın 20 merkezinde yapacağımız kongre tanıtım konferanslarıyla devrimci, demokratik kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tüm dostlarımızı ve yoldaşlarımızı yapacağımız tanıtım konferanslarına katılmaya çağırıyoruz

 

Konferans Yer Ve Tarihleri

12 Ocak 2014                         Basel

18 Ocak 2014                         Annecy                       Hamburg

19 Ocak 2014                         Hannover

25 Ocak 2014                         Stuttgart                   Berlin

26 Ocak 2014                         Ulm

01 Şubat 2014                        Paris                          Nürnberg

02 Şubat 2014                       Mulhaus                    Manheim

08 Şubat 2014                     Köln                          Viyana

09 Şubat 2014                   Duisburg                     İnnsburck        Metz

15 Şubat 2014                Nantes                        Londra

16 Şubat 2014                 Bielefeld                  Roterdam

Konferans Tertip Komitesi – Ocak 2014