MKP: Milli zulme karşı direnişi yükseltelim

mkp mk sb aklamaMaoist Komünist Partisi Merkez Komite- Siyasi Büro(MKP MK-SB) ‘’Silvan’da yürütülen etnik temizlik zulmüne karşı devrimci savaşı yükseltmek görevdir!’’ başlıklı bir açıklama yaparak başta Maoist komünistler olmak üzere tüm devrimci ve ilerici güçleri göreve çağırarak devletin milli zulmüne karşı direnişi ve mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı Yapılan açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz

HABER MERKEZİ (11-11-2015)-‘’Irkçı-faşist Erdoğan/AKP iktidarı 7 Aralık genel seçim yenilgisinden sonra, ‘’müzakere sürecine’’ taşınan ‘’barış-çözüm süreci’’ şeklinde cilaladığı bütün demagojik safsatalarını bir kenara bırakarak Kürt ulusuna karşı amansız düşmanlık karakterini alenen açıkladı. Oyalama ve aldatma hilesini en kaba biçimde bırakarak tasfiye amacını katıksız olarak ortaya koydu. Topyekûn savaş saldırganlığı ilanıyla seçim yenilgisinin sorumlusu gördüğü Kürt ulusuna barbarca saldırıp büyük kitlesel katliamlar gerçekleştirdi. Yerleşim birimlerini yakıp yıkarak, parti binalarını bombalayarak, mitinglerini kana bulayarak seçim çalışmalarını engelledi, Kürt ulusunu en vahşi kıyıma tabi tuttu. Kuzey Kürdistan bu soykırım saldırganlığıyla acımasız katliamlar eşliğinde bugün de tam bir işgal altındadır…

Teslimiyet dayatması anlamına da gelen bu ırkçı-kafatasçı soykırım saldırılarıyla özelde Kürt ulusu üzerinde, genelde de Türkiye-Kuzey Kürdistan halkları üzerinde korku atmosfer basıncı hâkim kılınarak 1 Kasım genel seçim sonuçları Erdoğan/AKP güruhu lehine etkilenip tek başına iktidar olması sağlandı…

Katliam ve baskı marifetiyle 1 Kasım seçimlerini kazanan bu güruh kendisini daha güçlü his ederek saldırganlıklarını aynı pervasızlıkla sürdürmektedir. İşgal saldırganlığı altında soykırıma tabi tutulan Kuzey Kürdistan Kürt ulusu, günlerdir süren sokağa çıkma yasağı terörü altındaki Silvan’da tam bir imhadan geçirilmektedir. Silvan mahalleleri faşist işgal kuşatması altında insan avına tanık olmakta, şehrin tepelerine yerleştirilen tanklarla mahalleler topa tutularak vahşi bir katliam sürdürülmektedir. Dünyaya kapatılan Silvan faşist Türk hâkim sınıflarının ordusu ve militarist güçleri tarafından ‘’etnik temizliğe’’ tabi tutulurken, milletvekillerine dahi kapatılarak tamamen kafatasçı katliam mangalarına teslim edilmiş durumdadır. Kinci-intikamcı güruh Kürt ulusuna uyguladığı ırkçı-faşist kıyımla soykırım suçu işlemektedir.

Kürt ulusu faşist katliam saldırılarına karşı tarihsel değerde tavır alarak kahramanca bir direniş sergilemekte, en amansız katliamlara rağmen teslimiyeti reddetmektedir. Kürt ulusunun maruz kaldığı milli zulüm, katliam ve soykırım saldırıları karşısında kayıtsız kalmak objektif olarak suça ortak olmak anlamına geleceği gibi, bu vahşet karşısında mazlum Kürt ulusunun yanında olma şeklindeki sözlü beyanlarla yetinmek yetmez.

Özellikle Sosyalist hareket ve tüm devrimci güçler ırkçı faşist saldırganlığa karşı kararlı bir karşı duruş sergileyerek Kürt ulusuyla dayanışma ve milli zulüm karşısındaki sorumluluklarını pratikleştirmek durumundadırlar Faşizme karşı kararlı mücadelenin daha elverişli şartları yoktur, aranamaz da. Aynı biçimde kıyımdan geçirilen bir ulusa karşı görevlerin yerine getirilerek haklı savaşta yer alıp haksız savaşa karşı çıkmanın da başka şartları yoktur, aranamaz. Bu vesileyle ‘’savaş karşıtı’’ tüm kesimlerin, katliam ve ölümlere karşı olanların ve aydın, ilerici, demokrat iddiasında olan bütün kesimlerin bu zulme karşı seslerini yükseltmesi tarihsel bir sorumluluk olup kimliklerini kanıtlamanın sınavıyla karşı karşıya oldukları açıktır.

Aynı vesileyle, yürütülen milli zulüm ve soykırım saldırganlığı karşısındaki pratik sorumluluğumuza işaret ederek, başta Maoist güçler olmak üzere, tüm Sosyalist ve devrimci güçlere Erdoğan/AKP iktidarının ırkçı katliam ve ‘’etnik temizlik’’ saldırılarına karşı kararlı pratik mücadele tutumuyla seslerini yükseltmeye çağırıyoruz!

Kahrolsun Milli Zulüm ve Katliam Saldırganlığı!

Kahrolsun Katliamcı Soykırımcı Komprador Tekelci Faşist Erdoğan/AKP İktidarı!

Yaşasın Kürt Ulusunun Kahraman Direnişi!

Yaşasın Halkların Birliği ve Kardeşliği!

Yaşasın Ulusların Tam Hak Eşitliği ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı!

http://www.halkingunlugu.net/