MKP: Savaşın yeni bayrakları İsyan ve Mesut yoldaşlar

MKP Dersim’in Ovacık ilçesi kırsalında ölümsüzleşen HKO gerillaları Özcan Öner ve Cem Gürgül için yazılı bir açıklama yayınladı “Sosyalist Halk Savaşı’nın yükselen yeni bayrakları İsyan ve Mesut yoldaşları sürecek savaşımızda anacağız!” başlığını taşıyan açıklamada, 26 Eylül günü yaşanan çatışmaya ilişkin bilgilerde yer aldı

HABER MERKEZİ (28.09.2017) – MKP Dersim’in Ovacık ilçesi kırsalında ölümsüzleşen HKO gerillaları Özcan Öner ve Cem Gürgül için yazılı bir açıklama yayınladı. “Sosyalist Halk Savaşı’nın yükselen yeni bayrakları İsyan ve Mesut yoldaşları sürecek savaşımızda anacağız!” başlığını taşıyan açıklamada, 26 Eylül günü yaşanan çatışmaya ilişkin bilgilerde yer aldı.

Maoist Komünist Partisi (MKP) yazılı açıklamasında, bir gerilla birliğinin 26 Eylül günü saat 18.00 sularında düşman pususuna yakalandıklarını ve saat 23.00’e kadar çatıştıktan sonra gerilla birliğinin kuşatmayı yardığını ancak iki gerillanın ölümsüzleştiklerini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Sosyalist Halk Savaşı siperlerinde iki kızıl karanfilimizi daha yitirdik. Özcan ÖNER (İsyan) ve Cem GÜRGÜL (Mesut) yoldaşlarımız devrimci çalışmalarını yürüttükleri Dersim/Ovacık’ta düştükleri düşman pususunda kahramanca çatışarak ölümsüzleştiler.  Yoldaşların kızıl anıları önünde saygıyla eğiliyor, savaşlarını selamlıyoruz.

Ovacık’ta olağan çalışmalarını yürüten gerilla birliğimiz 26 Eylül 2017 günü saat 18.00 sularında düşman pususuna takılarak 23.00‘e kadar süren bir direniş sürdürmüş, kahramanca çarpışmıştır. Saatlerce süren bu çatışmada gerilla birliğimiz pusuyu yararak çıkmış ancak İsyan ve Mesut yoldaşlarımız şehit düşmüştür.

Kuşkusuz ki, İsyan ve Mesut yoldaşlarımızın şehit düşmesi faşist Erdoğan/Saray sultasının gerilla güçlerine ve özelde de partimize karşı, büyük teknolojik araç-gereç desteği ve taktik üstünlük avantajını kullanarak azgınca yürüttüğü stratejik imha-ezme saldırılarının sonucudur. Dahası köklü sınıf düşmanları arasında silahlı savaş biçiminde süren mücadelenin doğası ve kaçınılmazıdır bu bedeller. Devrimin bedelsiz gelişemeyeceği açıkken, ödenen ağır bedeller devrimci dinamikleri çelikleştirerek devrimi ilerleteceği unutulamaz. Devrim ile karşı-devrim arasındaki çatışmanın sonucunu tayin edecek olan taktik üstünlük ve teknolojik silah avantajı değil, insanın bilinçli eylem ve iradesidir.”

Partimiz savaşçıdır, savaşacaktır

“Açıklamada, gerilla birliğinin ve ölümsüzleşen gerillalarının sergiledikleri savaş iradesinin, “TC”nin teknolojik üstünlüğünü boşa çıkardığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı;

Gerilla birliğimiz ve ölümsüzleşen yoldaşlarımızın sergiledikleri savaş iradesi, düşmanın teknolojik üstünlüğünün sanıldığı kadar mutlak kudret olmadığını ve komünist devrimci iradeyle boşa çıkarılacağını göstermişlerdir. Düşmanın teknolojik üstünlüğe dayalı devasa taktik gücünün yarattığı pesimist-karamsarlığın tersine, yoldaşlarımız komünist devrimci iradenin üstesinden gelemeyeceği bir teknolojinin olmadığını kanıtlamıştır. İHA-SİHA’lar ve düşmanın teknik-teknolojik üstünlüğü elbette bir gerçektir. Bu gerçeklik savaşı belli zorluklarla, sorunlarla karşı karşıya getirmekte ve ağır darbelerin alınmasına yol açmaktadır. Ancak, bu teknolojik üstünlüğün mutlak bir üstünlük olmadığı ve sanıldığı gibi gerillaları faaliyet yürütemez duruma getirmediği açığa çıkmıştır. Gerilla güçlerimiz ve ölümsüzleşen yoldaşlarımız düşmanın İHA-SİHA’larına karşın faaliyetlerini yürütmekte, kayıplar da verilse çatışmalar yürütmektedirler. Yürütmektedirler çünkü insanın bilinçli dinamik rolü ve devrimci iradesi en büyük kudret ve üstünlüktür. Ölümsüzleşen İsyan ve Mesut yoldaşlarımız bunun en parlak kanıtlarıdır. Partimiz ve bütün yoldaşlarımız en ağır bedele karşın savaşta kararlı, devrimde ısrarlı ve iddialıdır.

Partimiz dünya proletaryasının Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki kolu olarak coğrafyamız devrimini, somut enternasyonal görev bilinciyle ele alır, proleter dünya devriminin bir parçası olarak tanıtlar. Tarihsel meydan okuyuşun coğrafyamızdaki siyasi kurumu olan partimiz, devrimin stratejik aracı olarak devrimimizdeki rol ve pozisyonunu siyasi savaş partisi niteliğiyle açıklar. Partimiz bir siyasi savaş partisidir. Bu niteliğine uygun olarak partimiz, esasta savaş içinde ve ordu biçiminde örgütlenir. Ordu örgütlenmesi devrimin stratejik silahıdır. Devrimci savaşın kurumsal aracı olan ordu örgütlenmesi olmadan devrim gerçekleştirilemez.  Devrimci savaşın coğrafyamızdaki biçimi Sosyalist Halk Savaşıdır. Partimiz Sosyalist Halk Savaşı’nı Halk Kurtuluş Ordusu ve Partizan Halk Güçleri örgütlenmesiyle yürütür. Halk Kurtuluş Ordusu, partimizin önderliğinde devrimin stratejik biçimi olan savaş görevi esasına göre örgütlenmiş olan askeri savaş kurumu veya örgütüdür. Sosyalist Halk Savaşı görevi,  partimizin önderliğinde Halk Kurtuluş Ordusu ve Partizan Halk Güçleri tarafından icra edilir.

Bu savaş, faşist ‘’TC’’ devleti ve faşist ordusu ile MKP önderliğindeki HKO güçleri arasında cereyan etmektedir. Bu savaşta partimiz görevli ve öznedir. Partimizin her militanı bu savaşta görevli ve öznedir, her yoldaşımız savaşçıdır. Partimiz savaşçıdır, savaşacaktır. Partimiz devrimde iddialı, Sosyalist Halk Savaşı’nda ortaya koyduğu ısrar kadar kararlıdır. Bu savaşın kahramanları ölümsüz yoldaşlarımızdır.

Bu savaş büyük eşitsizlikler içinde, küçük güçlerin düzenli ordu gibi büyük güçlere karşı verdiği bir savaştır. Binlerce düzenli ordu gücüne karşı küçük gerilla birliklerinin yürüttüğü savaştır. Bu savaş, İHA-SİHA, savaş uçakları ve helikopterlere karşı kleşlerle verilen bir savaştır. Tank, top ve roketlere karşı kleşlerle verilen savaştır. Bu savaş, emperyalist gericiliğe, onun silah ve savaş teknolojisine karşı halkın desteği ve kleşlerle verilen bir savaştır. Bu savaş, çeşitli millet ve milliyetlerden halklarımızın kurtuluşu için Şahinlerimizle, Mercanlarımızla, Doktorlarımızla, Fırat ve Şiarlarımızla, İsyan ve Mesutlarımızla ilerleyen ve ilerleyecek olan Sosyalist Halk Savaş’ıdır! Bu savaşta ödediğimiz bedeller ağır, ödeteceğimiz bedeller de ağır olacak.”

Savaşın bayrakları İsyan ve Mesut yoldaşlar

Açıklamada son olarak, İsyan ve Mesut isimli gerillaların bu savaşın bayrakları olarak toprağa düştüğü ve bu bayrakların burçlara dikileceği ifade edilerek, açıklama şu şekilde sonlandırıldı;

“Bugün ölümü küçülterek ölümsüzleşen yoldaşlarımız işte bu savaşın icrasında kahramanca toprağa düşmektedirler. Devrimimizin ve savaşımızın ağır bedelleridir düşenlerimiz. Şahin, Mercan, Doktor ve Fırat ile Şiar yoldaşlardan günlerce sonra ölümsüzleşen İsyan ve Mesut yoldaşlar bu savaşın bayrakları olarak toprağa düşmektedirler. Bizlerin görevi bu bayrakları burçlara dikmektir.

Faşist Erdoğan/AKP iktidarının stratejik imha saldırıları ve katliamları yoldaşlarımızın feda ruhuyla yürüttükleri Sosyalist Halk Savaşı’nı ezemez, partimizin devrim iddiasındaki ilerleyişini durduramaz! Bilakis, yoldaşlarımızın derin halk sevgisi, devrim ve komünizm davasına bilimsel bağlılıkla yürüttükleri Sosyalist Halk Savaşı faşist hâkim sınıflar devleti ve faşist Erdoğan/AKP iktidarını er ya da geç yenecektir!

Bu bilinçle İsyan ve Mesut yoldaşların anısı önünde bir kez daha eğiliyor, onlar şahsında Şahin, Mercan, Doktor, Fırat ve Şiar yoldaşları anıyoruz.”

http://halkingunlugu1.org/