MKP’den Emek seferberliği çağrısı!

Maoist Komünist Partisi/Siyasi Büro yazılı bir açıklama yaparak Merkezi Emek Seferberliği kampanyasını başlattığını kamuoyuna duyurdu ‘’ Emperyalist Kanlı Hegemonya Altında Talan ve Çapul Savaşlarıyla Felaketlere Sürülen Halklarımız, Dünyanın Esaret Zincirlerini Parçalamak İçin Emek Seferberliği Kampanyasına Katılarak Sosyalist Halk Savaşı’yla Birleş!’’ şiarı ile başlatılan Emek Seferberliği kampanyasına ilişkin MKP/SB tarafından yapılan açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz

HABER MERKEZİ(20.10.2017)-‘’Çeşitli Dil, Din ve Irktan Yoksul Devrimci Dünya Halkları, Emek ve Ezilen Dünyanın Örgütlü-Örgütsüz Savunucuları ve Savaşanları, Dostlar ve Yoldaşlar!

Geleneksel “Emek Seferberliği Kampanyamız” başlamış bulunmaktadır. Etkin olarak katılmaya, katkılarınızla desteklemeye, coşkuyla yürütmeye çağırıyoruz! Kampanyamızı siyasi iktidar uğruna mücadelemizin coşkusuyla yürütmeli, ölümsüzleşen yoldaşlarımızın talimatlarıyla büyütmeli, büyük kitlelerle birleşerek Sosyalist Halk Savaşı için ilerlemeliyiz!

Emek ve ezilenler dünyasına reva görülen kanlı boyunduruk ve esaret zinciri yoksul dünyanın kıyımdan geçirilmesine tanık olurken, emperyalist haydutluğun hegemonyaya dayalı doyumsuz kâr hırsı insan dünyası ve canlı yaşamı büyük felaketlerin eşiğine getirmiştir.

Emperyalist barbarlık altında hüküm süren dünya gericiliğinin insana verebildiği tek “armağan” budur, yaşadığımız dünya işte budur! Bu dünyayı değiştirmek bizlerin, emek dünyasının ellerindedir. Kaderimizi elimize alarak, insanlığı ve dünyamızı emperyalist kanlı tahakkümden, büyük felaketlerden kurtarabiliriz.

Felaketlerin eşiğinde yok olmakla yüz yüze bırakılmış dünya ve tüm insanlığın kurtuluşu emek ve ezilenler dünyasının kurtuluşuyla iç içedir; ona bağlıdır ve ondan geçer! Köhnemiş vahşi kapitalizm ve her türden egemen gericilik, proletarya önderliğinde devrimci dünyanın sınıf savaşımı ve tarihsel eylemiyle yıkılacak! Buna ilerlemenin coğrafyamızdaki yolu Sosyalist Halk Savaşı’dır! Emek Seferberliği Kampanyası’na katılarak Sosyalist Halk Savaşı’nı desteklemek ve onunla birleşmek bu zeminde anlamlı, ertelenemez tarihi sorumluluk ve görevdir!

Emperyalist zincirin birer halkası olan yerli gericiliklere karşı yükselteceğimiz devrimci sınıf savaşıyla bu yerel halkaları koparıp büyük emperyalist zincirle birlikte tarihin karanlığına yollayabiliriz, yollamalıyız, yollayacağız! Yollamak  için devrimci dünya ile birleşmeli, somut görevlerle seferber olmalı, siyasi iktidar için savaşmalıyız! “Cüret etmeli, ileri çıkmalıyız!”

Dostlar, Yoldaşlar;

Emperyalist haydutlar hegemonya eksenli gerici çıkar ve dalaş savaşlarıyla dünyanın birçok coğrafyasını kıyım ve katliamların göbeğine iterek ezilen ulus ve emekçi halkları kan-revan içinde bırakmış, bu savaşların büyük mağdurları olan kadın ve çocuklara hoyratça kıymıştır. Savaşsız bir tek gün, ölümsüz bir tek saat yaşanmamaktadır dünyamızda. Balistik füze denemeleri, kimyasal silah deneme ve tehditleri zemininde cereyan eden emperyalist hegemonya dalaşı, insanlık ve tüm yaşamı felaketlerin eşiğine getirerek tehdit etmektedir bugün. Dünya zenginliklerinin talanı ve ezilen emekçi dünyanın sömürüsüne doymayan emperyalist açlık, dünyanın sonu tartışmalarına yol açacak düzeyde bir tahribata ve yaşamı yok etme safhasına ulaşmıştır. Buna dur diyecek yegâne kuvvet, ayağa doğrulmuş milyarlarca ezilen emekçi dünya yığınlarından başkası değildir.

Dünya gericiliğinin bu ilerleyişine, onun yereldeki uzantıları olan gerici ve faşist iktidarlar da aynı sınıf tavrı ve karakterleriyle eşlik etmekte, değişik millet ve milliyetlerden ezilen emekçi halk kitlelerini vahşi sömürü, zulüm ve faşist baskılarla seyreden kıyım ve katliamlardan geçirmektedirler. Emperyalist haydutların yeminli uşağı olan bu iktidarlar, emperyalist hegemonya ve yıkıcı savaşların birer piyonu olmakla birlikte, bu gericiliği ayakta tutan, destekler durumundadırlar. Bundandır ki, yereldeki gerici iktidarların yıkılması somut görev olarak önümüze çıkmakta, her devrimin enternasyonalist görevi olarak biçimlenmektedir.

Bu yerel gericiliklerden biri de hiç şüphesiz ki, Erdoğan/Saray sultası iktidarıdır. Komünist toplum perspektifine bağlı stratejik devrim mücadelemiz mevcut iktidarı baş düşman alırken, bütün gerici sınıfların egemenliğine son vermeyi, devletlerini yıkarak proletarya ve emekçiler devletini kurmayı hedeflemektedir. “TC” devletinin yıkılması mücadelesi, mevcut iktidarlara karşı mücadelede somutlanmaktadır.

Değişik dil ve dinden Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarını, ezilen mazlum Kürt ulusu ve etnik azınlıkları, ezilen-farklı inançları, cinsiyet, kimlik ve kültürleri, ırkçı-faşist tekçi paradigmayı tek adam sultasına taşıyarak açık faşizmle ezip, ağır baskı ve zulüm makinesinin çarkları arasında katliam ve kıyımdan geçiren Erdoğan/AKP iktidarı yıkılarak yerle bir edilmek zorundadır. Bu görev bugün Partimiz önderliğinde Sosyalist Halk Savaşı, Partizan Halk Güçleri ve değişik biçimlerde örgütlü güçlerimizin mücadelesiyle yürütülmektedir. Mücadele ve savaşımız eşitsiz şartlarda devam ederken, bu süreç düşmanın teknolojik üstünlük ve avantajlarını kullanarak taktik başarılar elde edip Parti güçlerimize ağır darbeler vurmasına tanık olmaktadır. İnsanın belirleyici, teknolojinin ise geçici-taktik bir üstünlük olduğuna inanan Partimiz yürüttüğü tarihsel mücadele ve Sosyalist Halk Savaşı’nı bir an bile tereddüt etmeden aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Partimizin askeri akademi çalışmaları, gerilla savaşındaki planlama ve çalışmaları, bu savaşta verdiği ağır bedeller bu kararlılığın çıplak kanıtı durumundadırlar.

 ‘’Tarihsel hesap sorma bilincimiz ve savaş kararlılığımız daha da büyüyecektir’’

Partimizin bu kararlılığı, askeri örgütlenmeleri ve çalışmalarında olduğu gibi kurucu önderimiz Kaypakkaya yoldaş ve Mahir Çayanların katliamından bizzat sorumlu olan ve daha binlerce suç işlemiş olan halk düşmanı azılı faşist işkenceci Fehmi Altınbilek’in, Kaypakkaya yoldaşın ihbarcısı öğretmen Cafer Atan’ın, Dersim halkına zulmetmekte ünlü olan ve Behzat Firik yoldaşımızı canlı canlı yakarak katleden azılı faşist (Kulaksız Yüzbaşı olarak bilinen) Aytekin İçmez’in, Yeter Koç ve yoldaşlarımızın katledilmesine sebep ihbarcı Alican ve diğerlerinin kırk yılı bulan zaman sonra da olsa onlarca yıl sonra silahlı eylemlerimizin hedefi olmaktan kurtulamayarak cezalandırılmış olmaları; Kandıra Alay Karakolu baskını ve gerilla alanında onlarca karakol baskını, gerilla savaşında yaşanan büyük çatışmalarda düşmanın panzerlerinin ele geçirilmesi ve çatışmalarda yüzlerce düşman gücünün savaş dışı bırakılması; öte taraftan başta gerilla savaşı olmak üzere, şehirlerde, hapishanelerde düşmanla çatışmalarda ve irade savaşında tereddütsüzce ölümsüzleşen, ölümü küçülterek yenen yüzlerce yoldaşımızın kızıl anıları; bugün devletin İHA-SİHA gibi son teknolojik araç ve silahlarla devrimcileri ve silahlı güçlerimizi imha etmeye dönük amansızca yürüttüğü stratejik saldırılara karşı, Sosyalist Halk Savaşı siperlerini kararlı direniş ve çarpışmalarıyla parlatıp ölümsüzleşen Parti Sekretarya üyemiz Şahin (Yılmaz KES) yoldaş ve Parti Üyeleri Bölge Komutanlık Üyelerimiz Mercan (Sevda Serinyel) ve Doktor (Mahir Özgül) yoldaşlarımızın, aynı günleri takiben düşman kuşatmasında kalarak kahramanca direniş sonucunda feda eylemi yaparak ölümsüzleşen Fırat (Uğur Yalçın) ve Şiar (Fırat Kasun), İsyan (Özcan ÖNER) ve Mesut (Cem GÜRGÜL)yoldaşlarımızın kızıl anıları; ve savaş mevzilerini aynı kararlılıkla koruyan yoldaşlarımızın dolayısıyla Partimizin devrim, sosyalizm ve komünist toplum için Sosyalist Halk Savaşı perspektifiyle sergilediği savaş ve mücadele pratiği; bu kararlılık ve tarihi mücadelemizin inkâr edilemez canlı ve  anlamlı olan kanıtlarıdır.

Şahin yoldaşın talimatı ve komünist coşkusuyla Emek Seferberliği Kampanyamızı etkin olarak yürütelim, Sosyalist Halk Savaşı ve Partizan Halk Güçleri’ni destekleyerek birleşelim.

Erdoğan/AKP gericiliğine karşı savaşın yeterli olmayıp emperyalist dünya gericiliğine karşı savaşmanın zorunlu olduğu dünya şartlarında, Erdoğan/Saray sultası güruhuna karşı mücadeleyi somut görev olarak üstlenip, bilumum gericiliğin yıkılmasını stratejik görev olarak edinen Partimiz önderliğindeki Sosyalist Halk Savaşı’nı büyüterek ilerletmek için yoldaşlarımızı savaşla birleşme bilinciyle göreve, dostlarımızı ve devrimci halk kitlelerini katkılarıyla dayanışmaya davet ediyoruz!’’

http://halkingunlugu1.org/