Mülteci olmak bir tercih değildir

viyanaAvrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu’nun başlatmış olduğu‚‘ BİZ BURADAYIZ ÇÜNKÜ SİZ ORADASINIZ‘‘ adlı kampya kapsamında 13 Mart 2016’da Viyana Demokratik Haklar Derneği’nde panel gerçekleştirildi

Viyana (17-03-2016) Nedenleri ve sonuçlarıyla göçler ve mülteci sorunları başlıklı panelin konuşmacıları: Viyana İlticacılara Acil Yardım Merkezi Örgütlülüğünden Michael Gegnner, Dr. Günter Klodner, Dr. Asker Demirel ve ADHK temsilcisi Yusuf Demir oldular.

Genelde Avrupada, özelde ise Avusturya’daki mülteci politikalarının ve bu politikalar sonrası ortaya çıkan anti demokratik koşullarla, ve göç ettirilmek zorunda bırakılanların maruz kaldığı insani olmayan şartlar dile getirildi. Yine ‚‘TC‘‘ Devletinin mülteciler üzerinden oynamak istediği şantaj politikaları teşhir edildi.

Mülteciliğin Emperyalizm’in ekonomik ve askeri savaş politikalarının sonucu olduğu vurgusu yapılıp Emperyalist savaşlar nedenleriyle ortaya konulup teşhir edildi. Ve buna karşı mülteci ve göçmen işcilerinin bulundukları çoğrafya üzerindeki işci ve emekçilerle dayanışma içerisinde olması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca bu Emperyalist politikalardan en çok kadın ve çocukların etkilendiği vurgusu yapıldı.

Katılımcıların da soru ve konuşmaları paneli daha da canlı kıldı.