‘Muzaffer Acunbay’a özgürlük’

Muzaffer AcunbayMuzaffer Acunbay’a Özgürlük Komitesi, 20 Temmuz günü Yunanistan’da Türkiye’de siyasi nedenlerle kendisine verilen hapis cezası nedeniyle tutuklanan Acunbay’a özgürlük talep ettiği bir açıklama yayınladı. Bu açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz

HABER MERKEZİ (12.11.2014)- “İsviçre’de 10 yıldır politik mülteci olarak kalan Muzaffer Acunbay gezmek amacıyla gittiği Yunanistan’da, Türkiye tarafından siyasi nedenlerle verilen hapis cezası gerekçe gösterilerek 20 Temmuz 2014 tarihinde tutuklanmış ve 07 Kasım 2014 tarihinde görülen davada Türkiye’ye iadesine karar verilmiştir.

Muzaffer Acunbay Türkiye’de 1990’lı yıllarda gözaltına alınmış, polis sorgusunda ağır işkencelere maruz kalmış, siyasi baskılarla karar veren ve adil olmadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yüzlerce kararıyla ortaya konulmuş Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Uzun yıllar Türkiye cezaevlerinde kalmış olan ve kötü koşullar nedeniyle girdiği açlık grevinde sağlığı bozularak tahliye edilen Muzaffer Acunbay iade edildiği takdirde kötü sağlık koşullarıyla birlikte yaşamının sonuna kadar cezaevinde tutulacaktır.

Halbuki Muzaffer Acunbay, İsviçre tarafından tanınmış politik mültecidir. 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi’ne göre siyasi baskı gördüğü ülkeye iadesi mümkün değildir. Bu sözleşme onu imzalamış bulunan Yunanistan tarafından da bağlayıcıdır. Buna rağmen Yunanistan makamları onu gözaltına almış, Türkiye’ye iadesine karar vermiştir. Bu karar uluslararası hukuka ve Yunanistan yasalarına aykırıdır.

Acunbay tarafından seyahat öncesi, 22 Nisan 2014 tarihinde İsviçre’nin yetkili makamlarına yazılı başvurarak Interpol aranması olup olmadığı sorulmuş, makamlarca verilen yazılı cevapta bir sorun olmadığı beyan edilmiştir. Diğer yönüyle de İsviçre devletinin Cenevre sözleşmesi gereği koruma altına aldığı politik mültecisiyle ilgili olarak kılını kıpırdatmaması kabul edilemezdir. Bu tutum hukuksuzluğa, keyfiliğe ortaklık anlamını taşımaktadır.

Muzaffer Acunbay ve benzeri durumdaki siyasi mülteciler devletlerin hukuk tanımaz, keyfi siyasi yönetim anlayışları nedeniyle mağduriyetler yaşamakta, siyasi nedenlerle baskı gördükleri ülkelere iade riski altında tutulmaktadır.

Hakkında Aralık ayı başında görülecek temyiz duruşmasında karar verilecek olan Acunbay, halen mahkemelerin bağımsız olmadığı, paralel güçlerin etkisi altında olduğu bizzat cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından da itiraf edilmek zorunda kalınan Türkiye’ye iade edilme riski altındadır.

Türkiye cezaevleri de baskıların son derece ağır olduğu, özellikle müebbet hapis cezasına mahkum kişilerin diğer mahpuslardan izole biçimde tutulduğu, hasta mahpusların ölüme terk edildiği yerler konumundadır. Türkiye’de insan hakları kurumları her hafta hasta mahpusların durumuna dikkat çeken eylemler yapmakta, cezaevlerindeki baskıları raporlamakta, protesto etmektedir.

Avrupa ve tüm dünyadaki ilericileri Muzaffer Acunbay ve diğer siyasi mültecilere sahip çıkmaya, İsviçre devletini ulusal ve uluslararası hukuktan doğan görevlerini yerine getirmeye, ortada sorumluluğunu gerektiren bir durum yokmuş gibi davranmamaya,

Yunanistan devletini uluslararası hukuka saygı duymaya, açık bir insan hakları ihlaline yol açmamaya, siyasi mültecileri baskı gördükleri ülkelere iade etmemeye, Muzaffer Acunbay’ı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Muzaffer Acunbay’a Özgürlük Komitesi

IDGB – Schweizer Union der demokratischen Kräfte

IHDD – Menschenrechte und Solidaritätsverein in der Schweiz

ATIK UPOTUDAK – Internationales Komitee für Solidarität mit politischen Gefangenen

ITIF – Föderation der Arbeiter aus der Türkei in der Schweiz

YDG – Neue demokratische Jugend Schweiz

Yeni Kadin Isvicre – Neue Frau Schweiz

ZGKE – Jugend und Kulturhaus Zürich

IGIF – Föderation der Immigrierten Arbeiter

BEKSAM – Bildungs und Kultur Zentrum Basel

EKM – Bildungs und Kultur Zentrum Zürich

BHE – Volkshaus Bern

AKM – Anatolia Kultur Zentrum Lausanne

IDHF – Föderation für Demokratische Rechte in der Schweiz

IABF – Föderation der Alevitischen Gemeinde in der Schweiz

IDKTM – Kurdische Demokratische Gemeindezentren Schweiz

ASM – Europa House of Exile

BIR-KAR/SCHWEIZ – Plattform für die Einheit der Arbeit und Völkerfreundschaft

Siyaset Gazetesi Isvicre – politische Zeitung Schweiz

Lic. Phil. Psychologe FSP Mehmet Meral (Muzaffer Acunbays Psychologe)”