Nefret Cinayetleri Politiktir! Hande’nin Katili Gerici Sistemdir!

ADKHADKH (19-08-2016) Dünya genelinde gericiliğin, ırkçılığın, milliyetçiliğin, cinsiyetçiliğin, sömürünün ve baskının her geçen gün daha da artması, Kadın ve LGBTİ’ler olarak her birimizin bir yerlerde ölümle, şiddetle karşılaşma durumunu da aynı şekilde artırmaktadır

Daha iki ay önce Orlando’da  eğlence Kulübünde yaşanan katliam ve ardından LGBTİ’lerin İstanbul’da yaptıkları basın açıklamasına yapılan saldırılar ve devamında Onur Yürüyüşüne yönelik milliyetçilerin,cemaatçilerin ölüm tehdidi gölgesinde yapılan saldırıların üzerinden çok geçmedi.

Ardarda gelen bu olaylar, geçtiğimiz hafta Hande’nin vahşi bir biçimde yakılarak katledilmesi ile ölümlerin ve şiddetin insanı insana düşmanlaştıran  bir sistemin hem nedenleri hem de sonuçları olduğunu bir kez daha gösterdi.

İnsana ve ona dair olan tüm kimliklere kendi ihtiyacına göre roller verip  konumlandıran ve bunları gelenek-görenek ve tanımladıkları “ahlak” anlayışlarıyla, dinlerle, hukukla ve yasalarla hayatın her alanında toplumsal bir hiyerarşiye dönüştüren gerici sistem her geçen gün hak ve özgürlükleri daha fazla gasp etmektedir. Fetvalarla topluma ”ayar” veren, kadını, kız çocuklarını tecavüzcüsüyle evlendiren, kendisinden olmayanı ötekileştiren ve toplumsal saldırıya, linç ettirmeye açık hale getiren iktidar ,yakıp yıkmaya, tutuklamaya devam ediyor.

Bugün Türkiye-Kuzey Kürdistan özgülünde muhafazakar demokratlık gibi bir manipülasyon ürünü olan  AKP iktidarının LGBTİ’lere yönelik homofobik, transfobik, heteroseksist gerici ideolojisiyle toplum içinde, LGBTİ ve kadın katliamlarının ve nefret suçunun yaygınlaşmasına ve bu cinayetlerin “bir travestiyi temizledim” gibi eril söylemleri medya aracılığı ile toplumda yeniden üreterek, kadın hak ve özgürlüklerinden hem çokça bahsettiği hem de  yasalarda ve hukukta hak ve özgürlükleri çokça gasp ettiği bir  dönemdeyiz.  Toplumsal ilişkileri kadına biçtiği roller ve konumla denetime almaya çalışması ve kadını imgeleştirirken erkekliği de kutsayarak tecavüzlerin, şiddetin ve cinayetlerin artmasının  zeminini oluşturmakta ve toplumsal bilinçte bu cinayetleri ve her türden şiddeti meşrulaştırmaktadır.  LGBTİ’lerin toplumdan dışlanması ve katledilmelerinin temelinde  otoriter, cinsiyetçi, sadece eril zihniyetle topluma ve bireye  kendini dayatan gerici sistem vardır. Hande’yi yakarak katleden, Soma’da isçileri göçük altında bırakan, Maraş, Madımak, Cizre, Sur, Suruç ve hendeklere kadar sokak sokak, ev ev bombalayarak, kurşunlayarak ve yakarak  katleden aynı nefretle dolu olan yine aynı gerici sistemdir.

Bizler Avrupa Demokratik Kadın Hareketi olarak başta kadınlar ve LGBTİ ler olmak üzere bulunduğumuz her alanda herkesi cinsel-ulusal-sınıfsal baskı ve zulmü dayatanların her türden ayrımcılık ve nefret oyunlarına karşı ve diğer Hande’lerin ölmesini engellemek için gerici düzene karşı birlikte örgütlü mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

– Sessiz Kalma Suça Ortak Olma!

– Translar Vardır!

– Trans Cinayetleri Politiktir!

– Hande’nin Katili Gerici Sistemdir!

– Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!

AVRUPA DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ

Ağustos 2016