Nepal’deki devrimci ve komünist partilerden ortak çağrı: Stratejik Birleşik Cepheyi İnşa Et!

Nepal’de bulunan devrimci ve komünist hareketler ortak bir açıklama yaparak gerici iktidara karşı ”Stratejik birleşik cepheyi inşa et” çağrısında bulundular.

Biplav (Nepal Komünist Partisi Genel Sekreteri), Kiran (Nepal Komünist Partisi(Devrimci Maoist) Genel Sekreteri), Rishiram Kattel (Nepal Komünist Partisi Başkanı), Aahuti
Nepal Bilimsel Sosyalizm Komünist Partisi Koordinatörü), yaptıkları ortak basın açıklaması ile ”Stratejik Birleşik Cepheyi İnşa Et” çağrısı yaptılar.

Yapılan ortak basın açıklaması şu şekilde;

”Kurucu Meclis tarafından yazılan yeni anayasanın kabulünden sonra kurulan komprador ve gerici parlamenter sistem Nepal Halkı ve ulusu üzerinde sömürü, baskı ve ezmenin yeni bir biçimi olmuştur. Yeni anayasaya dayanarak kurulan KP Oli Hükümet ulusal bağımsızlık, demokrasi ve halkın yaşam koşuları konusunda krizi daha da derinleştiren bir araç olmuştu. Mevcut devlet iktidarı, sistem ve hükümetin ayyuka çıkan yolsuzluk, anti-halk  ve anti-ulusal  politikalarına muhalefet edip direniyoruz. Komünist elbisesi giymiş KP Hükümeti 20 Aralık 2019’da parlamentoda üçte iki çoğunluğa rağmen dağılmaya başladı. Son gelişmeler üzerine aşağıda imzası olan partiler şu noktalara dikkat çekmek istiyoruz.

1Mevcut işbirlikçi ve gerici parlamenter sistem ile emekçi Nepal Halkı arasındaki çelişki derinleşiyor. Ayrıca gerici ve işbirlikçi devlet iktidarının farklı eğilimleri arasındaki çelişkilerde artmaktadır. KP Hükümetinin yabancı güç merkezleri tarafından desteklendiğini ve tercih edildiğini düşünüyoruz. Bu hükümet komprador ve gerici devlet iktidarı, sistem ve hükümet içinde ortaya çıkan çelişkileri çözmek için parlamentoyu fesh ettiler.

2-  Faşist KP Oli ve ona inananlar tarafından atılan adımlar KP hükümeti ve partileri arasındaki iç ilişkilerden ibaret değildir. Bu parlamenter sistemin başarısızlığıdır.

3- Artık Ulusun ve halkın karşı karşıya kaldığı süregelen sorunların gerçek ve halk yanlısı çözümü, sadece parlamentoyu yeniden kurmak veya orta vadeli seçimler yapmak veya bu sistem altında hükümeti değiştirmekle mümkün değildir. Bunun için komprador ve gerici devlet iktidarına son verdikten sonra Federal Halk Cumhuriyeti / Bilimsel Sosyalizmin kurulması şarttır.

4- Komprador ve gerici devlet iktidarı, faşizm ve KP Oli hükümetinin otokrasisine karşı politik bir çıkış yolu bulmak için tarihsel insiyatif alıyoruz. Biz dört parti stratejik birleşik cephe inşa edilmesi konusunda mutabakata vardık. Konseptini, yapısını ve programını yakında kamuoyuna deklere edeceğiz.

Kaynak: https://www.redspark.nu/en/peoples-war/nepal/biplav-kiran-rishiram-kattel-aahuti-build-the-strategic-united-front/

İsyandan org