Newroz Ateşi Hamburg’da Harlandı

h 121 Mart Newroz ateşi Hamburg’da devrimci-demokratik kurumlar tarafından yapılan bir yürüyüş ile harlandı

Hamburg (21-03-2014) Hamburg’da 20 Mart Perşembe günü saat 18 00’da bir araya gelen devrimci demokratik kurumlar Newroz eylemi gerçekleştirdi. Yek-Kom tarafından örgütlenen ve  aralarında ADHK’nında olduğu devrimci-demokratik kurumlar tarafından destek verilen eylem için Altona Mercado önünde toplanan kitle buradan sloganlar atarak  Sternschanse’ye yürüdü. Sternschanse’de ateşler yakan kitle burada sloganlar atarak, halaylar çekti.

ADHK tarafından okunan mesajda şu vurgular yapıldı; “Newroz’ un günümüzde özüne sahip çıkmak; tarihsel ve güncel tüm baskı, sömürü ve zulümlerine karşı Türkiye-Kuzey Kürdistan halkları ve ezilenlerinin kurtuluşu yolunda devrimci mücadelede ısrar etmekten geçmektedir. Gezi Parkı- Taksim Direnişi ile başlayıp Türkiye- Kuzey Kürdistan’ın hemen tamamını da kapsayarak dünya halkları ve ezilen uluslarına taşınarak alevlenen Haziran Ayaklanmasının ateşi Berkin Elvan ile daha da harlanmış oldu.

Bu kapsamda Demirci Kawa önderliğinde Kürt ulusu başta olmak üzere Ortadoğu halklarının zulme ve sömürüye başkaldırarak yeni güne uyanışı olan Newroz, Türkiye- Kuzey Kürdistan’daki çeşitli milliyetlerden halk kitlelerinin bugünkü mücadelesinde karşılık bulmaktadır. Newroz’ un günümüzde özü ve ruhuna uygun hareket etmek, Türkiye- Kuzey Kürdistan’da ve dünya genelinde ilerici, demokrat, yurtsever, devrimci ve Komünistlerin kendi özgür iradeleri ve bağımsız bayrakları ekseninde proletarya ve emekçilerin çıkarlarına hizmet edecek ortaklaşmalardan geçmektedir.

Halk kitleleri, sömürücü ve gerici hakim sınıflar ve kliklerine karşı gerçek kahramanın kendileri olduğunu bir kere daha hatırlatarak kaderlerini kendi ellerine alan devrimci eylemleriyle toplumsal alt üst oluşların öznesi olup tarih yazmışlardır. Hiçbir gerici zor ve güç halk kitlelerini nihai olarak durduramaz, kitle seli karşısında duramaz! Gerici karşı-devrimci zor, karşıtı olan devrimci zoru koşullamaktadır. Halk kitlelerinin elinde devreye giren devrimci zor meşrudur. Çünkü o, gerici sınıflara karşı sosyalist ve Komünist topluma giden yolda tarihsel olarak ilerici rol oynayan ve gerici sınıflar tarafından zorunlu kılınan stratejik devrimci yöntemdir.

Birleşen, direnen ve savaşan halk yenilmez. Bunun gibi, her türden gerici zor ve ona sarılan gerici sınıflar eninde sonunda yenilmeye mahkumdur!Tarihi yazan devrimci halk kitleleri ve onların devrimci eylemlerini Newroz’da kuşanarak birleşelim ve savaşalım.” Coşkulu bir şekilde çekilen halaylar sonrası kitle eylem sona erdirildi.

h 2h 3