Newroz, özgürlük ve isyandır! Sömürü ve talana son demek için kavgayı yükseltmektir! Newroz Piroz Be!

ADHK (17-03-2017) Newroz  özgürlük, Newroz  isyan  ve  Newroz  sömürü  ve  talana  son  demek  için  kavgaya  davet ise  eğer, biz  bu daveti  yüz  yıllar  önce  Kawa’nın dağın  doruğunu  tutuşturduğu  günden  beri  kabul  etmişiz. Ogün  yakılan  ateş  küllenmedi. Bugün daha  bir  harlanarak  ve  daha  bir  bilinçlenmiş  şekliyle  zindanlarda, dağlarda, şehirlerin  sokak  ve  meydanlarında  özelde  Kürt, genelde ise çeşitli  milliyetlerden  Türkiye  halklarının  yüreklerindeki  özgürlük  sevdalarını  ısıtmaya  devam  ediyor.

Newroz; cemrenin  havaya, suya, yere  düşüşü  gibi, düşer  mazlum  halkların  yüreklerine. Nasıl ki  baharın  canlılığı  ve  üretkenliği  börtü- böcek  tüm  canlıları  aşka  getirip  yaşamın  güzellikleriyle   kucaklaştırıyorsa, baharı  müjdeleyen  Newroz’da  insanlığı  kardeşlik  ve  barış  ekseninde  omuz  omuza, el  ele  birleştirir. Newroz, kan içicilerin, insan  beyniyle  beslenip  hayatta kalmayı  sürdürmeye çalışanların, sömürüyü – talanı  ilke  edinenlerin  karşısında  önce  isyandır ve sonra ezilen halklar arasında kardeşliktir.

Mazlum  Kürt  halkı, dün  olduğu  gibi, bugün de  yeni  DEHAK’lara  karşı, en  azından  kendi  ulusal  kimliğini   kazanmak  adına  özgürlük  kavgasını  kanı  canı  pahasına  devam  ettiriyor. Günün  dehak’ları, yani  emperyalist  haydutlar  ve  onların  yerli  çanak  yalayıcıları  bütün  dünya  halklarına  karşı  olduğu  gibi, özelde de  mazlum  Kürt  halkına  karşı kıyım, yıkım  ve  katliamlarını   tüm  şiddet  ve  acımasızlığıyla sürdürüyorlar. Tüm  lanetli  saldırılar  karşısında  direnen  Kürt  halkının  şanlı  mücadelesi  günün  Dehak’larını  şaşakına  uğratmış  ve onları  yeni  arayışlar  içine  itmiştir. Kuşkusuz  onların  arayışı, onlar  için  makul  olandır. İçerden  edindikleri  uşakları  aracılığıyla  kendilerinin  denetiminde, kendilerine  bağımlı  bir  Kürdistan  hayalidir  emperyalistlerinki. Hayaller  belki  kısa  bir  süre  için  gerçekleşebilir. Ama, talan ve sömürü  devam  ettikçe, sınıfsal  olarak ezen ve ezilen var oldukça özgür, bağımsız  ve demokratik- sosyalist  bir  Kürdistan  sevdasını  Kürt  halkının  yüreğinden  söküp  atmak  imkansızdır. Tüm dünya halkları gibi, Kürt halkı da  nihayi  kurtuluşunun  mutlaka, ama mutlaka sosyalizmde olacağı  inancıyla geleceğini şekillendirecektir. Bu, tarihin toplumsal ilerleyişidir, önüne geçilemez.

Kürt, Türk  ve  çeşitli  milliyetlerden  halkımızın  kendi  iradeleriyle  seçtikleri  milletvekillerini  zindanlara  tıkmakla, belediyelerine  faşist askeri darbeleri  bile  neredeyse  aratacak uygulamalarla kayyum atamalarıyla, Kürt  kent   ve  kasabalarını  yakıp  yıkmakla, yaşlı  genç, çocuk  kadın  demeden sivil  insanları  toplu  katliamlara tabi  tutmakla  Kawa’nın  yaktığı  ve  asırlardır  devam  eden  isyan  ateşinin  söndürüleceğini  sananlar, yanıldıklarını  her  seferinde  gördüler  ve  görmeye  devam  edecekler. Taki  Kürt ulusu  kendi  kaderini  kendi  ellerine  alana  dek. Kürt, Türk  ve  çeşitli  milliyetlerden  Türkiye  Kuzey  Kürdistan  halklarının ortak  sevdası  olan  özgürlük  ve  bağımsızlık  kavgasının  önüne  geçilemiyecektir.

Mesele, tarihin  mitolojik  geçmişini  tekrarlamak  ve  oraya  takılıp  kalmak  meselesi  değildir. Mesele,  Kawa’nın  ogün  o  koşullarda  yaktığı  isyan  ateşini  bugünün  somut  koşullarıyla  birleştirip, bugünün  Dehak’larına  karşı,  tüm  ezilen  sömürülen  halklarla birlikte  kavgayı  ortaklaştırıp, zafere  kilitlenmektir. Newroz’un  korlanmış  ısyanını, baharın  üretkenliği  ve  canlılığıyla  birleştirip  kasırgalara  göğüs  gerebilmek  ve  bugünnün  özelinde  emperyalistlerin  ve  onların  yerli  uşaklarının kalelerini  fethetmek  ve  devrimin  yıkılmaz  kalelerini  inşa  etmek  için faşist  tek  adam  diktatörlüğüne  HAYIR  diyebilmektir. Halklarımıza orta çağ karanlığını reva görenlere karşı, halkın  diriliş ve direniş mücadelesini örgütleyebilmektir. Newroz’un yürekleri ısıtan sıcaklığı ve bilinçleri aydınlatan aydınlığıyla sınıfsız ve sınırsız bir dünyaya uzanmaktır. Newroz  özgürleşmektir. Newroz insanileşmektir.

NEWROZ  PİROZ  BE!

YAŞASIN  HALKLARIN  KARDEŞLİĞİ!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

17 Mart 2017