Newroz Pîroz Be!

21 Mart Newroz Diriliştir, zulme, haksızlığa isyan, yüzyıllardan bu yana geleceğe açılan yol, yanan özgürlük meşalesidir.

M.Ö 612 yılında Med Halkı’nın Dehak zulmüne karşı Demirci Kawa önderliğinde başlatmış olduğu isyan hareketi olarak tarihe geçen 21 Mart Newroz o günden günümüze kadar başta Kürt halkı olmak üzere, orta doğu halklarının esaretten özgürlüğe geçişini simgeleyen bayram günü  ilan edildi, kutlanarak günümüze kadar  geldi ve ezilen, sömürülen halklarımıza esin kaynağı oldu.

Newroz yaşatıldığı  tüm kültürlerde doğanın canlanışının, baharın başlangıcının sembolü olarak kutlanır. Kürt halkı bunun yanında Newroz’a ulusal özlemlerinin rengini katmış ve onu bir direniş çığlığına çevirmiştir.

Newroz zalim Dehak’a karşı isyan ateşini yakan Demirci ustası Kawa’nın, emperyalist-kapitalist sisteme karşı mücadele eden, ezilen dünya halklarına miras bıraktığı  isyanın adıdır.

Bunun içindir ki biz ezilenler, sömürülenler ve yok sayılanlar; emperyalist, faşist diktatörlüklere karşı mücadeleyi Newroz coşkusuyla körükleyerek hep bir ağızdan haykırmalıyız; Bijî Newroz! Newroz Pîroz Be!

Bu Newroz, ulusal-sınıfsal mücadele perspektifinde doğruları yakalayanların gündeme müdahale etmeye yöneldiği “Newroz Pîroz Be!” sloganları haykırırken, emperyalist paylaşım savaşlarının sonlandırılacağı, umutların gerçeğe dönüşeceği, zafere giden yolda atılan adımların  sıklaşacağı bir Newroz olacaktır.

Newroz, Türkiye Kuzey Kürdistan’ından Ortadoğu’ya ezilen dünya halklarının emperyalist-kapitalist düzene karşı mücadelesinin ateşi haline gelmektedir..

Bugün her cephede halklarımıza karşı kıyım, yok etme savaşı başlatan faşist AKP-MHP zihniyetinin uygulayıcısı Erdoğan ezilen işçi-emekçi halkların tüm haklarını talan eden çağımızın modern görünümlü “yeni Dehak” ıdır.

Demirci Kawa’nın bizlere devrettiği isyan ateşini, Anadolu ve Mezopotamya’da yeniden göklere yükseltelim!

Newroz’un isyancı özünün unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz!

Yaşasın halkların emperyalizme karşı mücadelesi!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)