NEWROZ PİROZ BE!

Yüzyıllar önce Kürt çocuklarının, gençlerinin  beyinleriyle  beslenen Dehak bugün biçim değiştirerek dünya halklarına kan kusturan emepryalistlerdir

ADHK (17-03-2020) 21 Mart MÖ  612, bu  tarih  Kürt  halkının  zalim Dehak’ın  zulümünden  kurtuluş  tarihi olarak Miteoloji de  geçer.  Newroz, özellikle  Orta Doğu, Kafkaslar  ve  dünyanın başka  ülkelerinde de  baharın  gelişini  karşılamak  adına  kutlanır. Ancak  dönemin  Kürt  halkı  ve  günümüz Kürt  ulusu açısından  Newroz’un  çok  daha  önemli  bir  anlamı  var. Kürt gençlerin  ve çocukların beyniyle  beslenen  zalim  Dehak’ın  zulümüne  karşı  Demirci  Kawa  önderliğinde ki  direniş  ve  kurtuluş  mücadelesidir  Newroz. Zalime karşı yakılan isyan ateşidir.

Yüzyıllar önce Kürt çocuklarının, gençlerinin  beyinleriyle  beslenen Dehak bugün biçim değiştirerek dünya halklarına kan kusturan emepryalistlerdir. Üstelik  günümüzün  Dehak’ları, Tiranları  sadece  Kürt  ulusunun  kanını  emmiyorlar, bütün dünya  halklarının  kanlarını  iliklerine  kadar emerek emekçi halklara olan  düşmanlıklarını  devam  ettiriyorlar. Kendileri için kurdukları saraylar, saltanatlar zalim  Dehak’ın  yaptıklarından  zerre  kadar  farklı  değildir. Fazlası var, eksiği yok.

Emperyalistlerin ve  onların  yerli  uşaklarının, mazlum Kürt ulusu  üzerindeki  katliamcı  planları  aralıksız  devam  ediyor. Mezopotamya  ve  Anadolu  coğrafyasının  kadim  halklardan  biri  olan  Kürt  halkının  yaşam  alanları tarumar  ediliyor, evleri  barkları  başlarına  yıkılıyor. Köyler, kasabalar, koca  koca  kentler  tanklarla, toplarla  ve savaş  uçaklarıyla  yerle  bir  ediliyor. Kürt halkı katliamlara  maruz  bırakılıyor. Katliam sadece Kürtleri fiziken yok etmekle sınırlı değil. Dili, kültürü, inancıyla da  Kürt Ulusu  saldırılarla karşı  karşıyadır. Ve Kürdistan’ın dört parçasında izlenen politika aynı. Büyük  Orta  Doğu  Projesi  adı  altında  yürütülen  işgal ve ilhaka tanığız. Ama Kürt halkının hafızalardan silinmeyen uzun yıllara yayılan özgürlük mücadelesine de tanığız. Feodal kültürün, değer yargıların şekillendirdiği Kürt Kadınının ‘’devrim doğuran’’ değişimine ve direnişine de tanığız.

Bütün  bu işgal ve katliamlar, yürütülen  vekalet  savaşları  karşısında, bir  avuç   işbirlikçi  dışında  Kürt ulusu ulusal  direnişini  devam  ettiriyor. Bu direnişi birleşik hareketle güçlendiren komünistler, devrimciler  mücadele  saflarında  yerlerini almaya  devam  edecekler. Demirci  Kawa’nın  dağlarda  yaktığı  ateş  sönmedi. Kawa’nın  zafer  türküleri  hep  bir  ağızdan  söylenecek. Newroz ateşi hep birlikte yakılacak. Kürt  Ulusu, canı  pahasına  yürüttüğü  onurlu  mücadele  sonucunda  Kuzey  Kürdistan’da tankların, silahların gölgesinde Serhildan’la  Newroz’u Kürt Ulusunun bayramı  olarak kabul ettirmiştir. Kürt Ulusunun  Özgürlük  kavgası  bütün  şiddetiyle  sürüyor. Öyle ise günümüz Dehak’larının  himayesi  altında  Kürt  Ulusu  esaret  zincirlerini tek başına  kıramaz. Kürdüyle, Arabıyla, Farsıyla, Türküyle  tüm Orta  Doğu ve Anadolu  halklarının  kurtuluşu  kendi  öz  güçlerini birleştirerek Demirci Kawa’nın  açtığı  çığırda  yürüyerek , günün  Dehkların  saraylarını  başlarına  yıkarak, Kawa’laşarak  mümkündür.

Faşist  Türk  hakim  sınıflarınca  şövenizm  ve  ırkçılık bombardımanı  altına  alınan Türkiye  işçi  sınıfı ve  emekçi  halkları  bu  şoven  eksenden  çıkartmak, hangi  Ulustan,   olursa  olsun  halkların bağımsızlığını ve kardeşliğini  pekiştirmek  ve  omuz  omuza  demokrasi, özgürlük ve  sosyalizm  mücadelesinde  kenetlenmelerini  sağlamakta  biz  devrimcilerin  acil  görev  ve  sorumlulukları  içindedir. Bu görev ve sorumluluk  bilinciyle bir kez daha Kürt halkının bayramını kutluyor, Kürdistan’ın dört parçasında özgürlük ve kurtuluş mücadelesini büyüten Enternasyonal dayanışmayı da selamlıyoruz.

YAŞASIN  HALKLARIN  BİRLEŞİK MÜCADELESİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ!

BİJİ  NEWROZ !  NEWROZ  PİROZ  BE !

BİJİ  BERXWEDANA  GELÊ KURDİSTAN!

ADHK (Avrupa Demokratik   Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Socialist Youth Movement)

Mart 2020