Nihat Konak’a şartlı tahliye engeli

Nihatkonak12TKP/ML dava tutsağı olan Nihat Konak 26 Aralık 2013’te tahliye olması gerekirken, hapishanenin verdiği 3 yıllık keyfi ceza sebebiyle şartlı tahliye hakkını kullanamayacak.

HABER MERKEZİ (15-01-2014)-1999 yılından bu yana hapishanede bulunan Nihat Konak, müddetnameye göre 26 Aralık 2013’te tahliye edilmesi gerekirken, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun 29 Kasım 2013 tarihli yazısıyla üç ayrı hücre cezasının bulunduğu ve bu yüzden şartlı tahliyeden yararlanamayacağı belirtiliyor.

Nihat Konak’ın 2017’ye kadar hapishanede kalmasına yol açan disiplin cezası hapishanelerdeki keyfi uygulamaları gözler önüne seriyor. Konak’ın tahliye olamamasının nedeni ise yazmış olduğu itiraz dilekçesinin hapishane idaresi tarafından kaybedilmiş olması.

Yollanan itiraz dilekçesi kaybedilmiş

2008 yılında İran’da Kürt tutsaklara destek için yapılan açlık grevinden sonra tutsaklara disiplin cezası verilmişti. Bu cezaya itiraz eden tutsaklara dilekçede kullandıkları ifadeler yüzünden ikinci bir ceza verilmişti. Bunun üzerine Konak ve üç arkadaşı dilekçelerini idare aracılığıyla göndermiş; iki tutsak ise kapalı zarfla İnfaz Hâkimliği’ne ileterek, itirazda bulundu. Konak ve üç tutsağın itirazı kaybolurken, diğer iki dilekçe ise yetkili merciye ulaştı. Dilekçesi ulaşan iki tutsak, 2012 yılında çıkan afla yeniden yargılanma olanağı elde etti ve on günlük disiplin cezası iptal edildi.

Konak’ın “hapishane idaresine hakaret” iddiasıyla kesilen cezaya yaptığı itiraz dilekçesi ise idare tarafından gasp edildi. İdarenin dilekçeyi kaybetmesi ile ortaya çıkan gerçek, hapishane yöntemlerinin hak ve özgürlüklere dair yaklaşımını göstermektedir.