Onurlu Gerçek Barışlar İçin, Devrimci Savaşları Yükselt!

Bizler ADHK ve bileşen güçleri ADKH ve SYM olarak, 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha ONURLU GERÇEK BARIŞLAR İÇİN, DEVRİMCİ SAVAŞLARI YÜKSELT! diyen tarihin zaferler muştulayan görkemli sesine kulak verelim diyoruz..

ADHK (30-08-2020) 1 Eylül 1939’da Alman Nazi Ordusu Polanya’ya saldırarak, milyonlarca insanın ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı’nı başlatmış oldu. Savaşların insanlık tarihi üzerinde ki felakete dayanan sonuçlarını unutmamak ve Barış’ın önemini kolkektif  hafızada canlı tutmak için, bu gün  “Dunya Barış Günü” olarak kabul edile geldi.

Ancak Barış, insanlığın yaşamını her gün kapitalist sömürü düzeninin kuşattığı, emperyalist tahakküm ve faşizmin hüküm sürdüğü bugün ki dünya koşullarında, bu gerçeklere göz kapatılarak görülecek tatlı bir rüya değildir.

Değildir çünkü, sadece Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün silahlanma üzerine hazırladığı geçen yıl sunulan raporda açıklanan rakamlar bile, bu tatlı rüyadan uyanmak için yeterince çıplak uyarıı verileri içeriyor. ABD son on yılın en büyük savunma harcamasını 6 kat, AB ülkeleri 4 kat artırmış durumda.

Dolayısıyla, Kapitalist-Emperyalist Dünya’nın tiranları, savaşı hem büyük bir rant ekonomisi, hem de sömürü düzeninin devamını sağlayan bir sigorta olarak görüyor. Silah tekellerinin ekonomide en büyük güç sahibi olduğu bu durumda, 1 Eylül Dünya Barış Günü, bütün herkesin üzerinde birleşeceği bir gün asla olamaz. Barış insanlığa son vahşet çağını dayatan kapitalist emperyalist dünyaya karşı birleşik mücadele ile zafer kazanıp, bu dünyayı devrimlerle değistirecek ezilen halkların insanlığa bir armağanı olabilir ancak. Anti-Kapitalist, Anti-Emperyalist, Anti-Faşist güçlerin, devrimci ve sosyalistlerin Barış anlayışı bu kadar net ve berrak olmak durumundadır. Kapitalizm koşulları altında ezen ile ezilenin üzerinde anlaşacağı bir Barış asla gerçekleşemez. Yaşanan tarih iyi bir okuldur. Son 10 yılın dersleri Kolombiya’dan Türkiye Kuzey Kurdistan’a, İrlanda’dan İspanya’ya kadar ögrenmek isteyenlere muazzam yalın dersler sunmaktadır.

Öyleyse Emperyalizm kuşatması altında Barış, Kapitalist cellat devletlerin biçaklarını bileyeceği bir mola arasından başka bir şey değildir. Varlık koşulları gerçeği, sahtesinden ayırmak ve gerçeklerin önünde durarak sömürü dünyasına kafa tutmak olan devrimci sosyalistler bu durumda barış karşıtı değil, sahtesine karşı kitleleri gerçeği için mücadeleye cağıran gerçek, kalıcı ve onurlu barış savaşçılarıdır.

İnsanlığın sınıflara bölünmesiyle ortaya çıkan savaş tehtidinin sonsuza dek ezilen halkların yaşamından süpürülüp atılması, tüm savaşların son bulması için, Kapitalist Emperyalist Dünyaya karşı Sosyalizmin zaferi icin mücadele etmeliyiz.

Bizler ADHK ve Bileşen gücleri ADKH ve SYM olarak, 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha ONURLU GERÇEK BARIŞLAR IÇIN, DEVRİMCİ SAVAŞLARİ YÜKSELT! diyen tarihin zaferler muştulayan görkemli sesine kulak verelim diyoruz..

-Kahrolsun Savaş, İşgal Ve Talanlarla insanlığı tehdit eden Emleryalizm, Faşizm Ve Her Türden Dünya Gericiliği!

-Yaşasın Gerçek Barışın Biricik Güvencesi Sosyalizm!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)

Sosyalist Gençlik Hareketi (SYM)