Ortadoğuda Emperyalist Gerici Savaş ve Türkiye/Kuzey Kürdistan’da Siyasal Gelişmeler!

innsburckAvusturya (26-10-2016) Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistanda önemli siyasal gelişmeler yaşanmaktadır Emperyalist Kapitalist dünya gericiligi insanlığı ve doğayı kendi ekonomik ve politik çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışmaktadır

Emperyalist Kapitalist gerici dünyanın somuttaki ve gelecekteki politik ve ekonomik çıkarları doğrultusundaki kapışma alanı ortadoğu olmaktadır. Ortadoğudaki belirleyici siyasal gelişmeler ise, Suriye, İran ve Kürt ulusal sorununda öne çıkmaktadır. Özellikle Türk Devleti ile Kürt ulusal hareketi arasında cerayan eden politik gelişmeler ve şekillendirilmeye çalışılan yeni konsept önümüzdeki dönemin bütünlüklü siyasal yönelimini belirleyecektir. Bütün bu siyasal gelişmeleri Devrimci sınıf perspektifi ile ele almak bugün açısından tarihi önemde bir yerde durmaktadır.

Bu bilinçle  Avusturya Innsbruck ve Viyanada örgütleyeceğimiz panellere, Devrimci, Demokrat, Yurtsever ve ilerici tüm kitleleri katılmaya çağırıyoruz.

SINIF TEORISI DERGİSİ

viyana