Paris Dersim Kültür Merkezi ile Dayanışma Gecesinde Buluşalım!

Paris Dersim Kültür Merkezi ile Dayanışma Gecesinde Buluşalım!Paris (22-09-2015) Dünya’nın ötekileri ve en dibe itilenleri zor zamanlardan geçiyor

Yalnızca insanlar değil, ülkeler, medeniyetler ve kültürler de mezara gömülmek isteniyor.

“Gelişmiş” insanlık ise, yaşanan dram ve trajedileri camdan seyretmeye devam ediyor.

“Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz” demişti şair…

Ne yazık ki “eşkıyalık devri” henüz kapanmış değil. İlkel ve klasik eşkıyalık, evrim geçirerek modern ve postmodern hale geldi, o kadar !

Ama umutsuz ve çaresiz değiliz : Biliyoruz ki nerede Eşkıyalar ve Haramiler varsa, orada direniş de var.

Dersim, devletlere ve Dünya’ya Hükümdar eşkıyaları iyi tanır. Onlara karşı yürütülen direnişleri de…

Dersim, dayanışma ve paylaşmanın ne demek olduğunu iyi bilir. Özellikle de dayanışma yokluğunun dayanılmaz acısını…

Sosyo-Kültürel planda yerel ve küresel, ilkel ve modern eşkıyalığa, eşitsizliklere karşı mücadele, Paris Dersim Kültür Merkezi’nin varlık nedenidir.

Hiç bir bireyin, cinsin, etnik azınlığın, inanç grubu ve sosyal sınıfın gadre uğramadığı bir dünya özlüyoruz !

Uzak-yakın tüm çevremizi ve dostlarımızı,

“Haramisiz bir dünya” düşüyle düzenlediğimiz Dayanışma gecemize bekliyoruz !

Paris Dersim Kültür Merkezi