Paris Dersim Kültür Merkezi’nin Dayanışma Gecesi Başarıyla Gerçekleşti!

Paris Dersim Kültür Merkezi’nin düzenlemiş olduğu 11. Dayanışma Gecesi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kitlesel bir katılımla gerçekleştirilen gecede Dersim Belediye Başkanı M.Fatih MAÇOĞLU, HDP-SMF Milletvekili Dilşat CANBAZ KAYA   konuşmalarıyla, sanatçılar Yılmaz ÇELİK ve Pınar AYDINLAR da müzikleriyle  dayanışmayı büyüttüler.

ADHK, ADKH, Partizan, BİR-KAR, ACTİT ve   Devrimci Demokrasi’nin mesajlarının  okunduğu gece davul-zurna ekibinin halaylarıyla sonlandırıldı.

Paris Dersim Kültür Merkezi’nin düzenlemiş olduğu 11. Dayanışma Gecesine Konfederasyonumuz ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)’nın sunduğu mesajı paylaşıyoruz.

Değerli Dostlar , Yoldaşlar.

Dünya genelinde yaşanan kapitalizmin yapısal krizi ve  bunun sonuçları her alana yansımaktadır. Keza bu sonuçlar üzerinden pandemiyi ekonomik çıkarlarına göre bir avantaja çevirerek kitleleri yeni krizelerle karşı karşıya bırakmakta ve buna bağlı olarak sosyal dayanışmayı alabildiğinde zayıflatmaktadır. Tüm bu karşıt gelişmelere rağmen amaçlarımız uğruna mücadelemizi yükseltmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla gerçekleştirmiş olduğu-nuz (muz) geceyi Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu olarak devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Emperyalizm başta olmak üzere, her türlü gericiliğe karşı verildiğimiz mücadele bizlerin varlık zeminidir.

Emperyalist kuşatma ve saldırılarına karşı, dünya halklarının kardeşliği ve mücadelesi, sosyalist demokrasi yürüyüşümüzün ortak bayrağıdır.

Bugün Türkiye-Kuzey Kürdistan’ında AKP-MHP faşist iktidarının içine düştüğü ekonomik ve yapısal krizin etkisiyle  daha da artan toplumsal hoşnutsuzluk ve buna eşlik eden  toplumsal muhalefet egemenlerin yüreğine korku saldıkça baskılar artmaktadır. Özellikle cezaevlerinden gelen ölüm , taciz, tecavüz , işkence haberlerinin ardı arkası kesilmemektedir. Bu uygulamalara karşı tutsaklarla dayanışmayı büyütmek amacıyla ADHK olarak Avrupa ülkelerinde   başlatmış olduğumuz 3 er günlük Açlık Grevleri halen devam etmektedir. Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük şiarıyla her alanda tutsaklarla dayanışmayı büyütmekteyiz.

Aynı şekilde Hindistan’da  2006 yılında sonra faşist Modi rejimi  Hindistan Kominisit Partisi (Maoist) (HKP(M)) üzerinde yoğun şekilde soykırımcı katliamlar yapmaktadır. Ceza evlerinde tutsaklara karşı işkence ve ölümler devam etmektedir. HKP(M) nin yaptığı  ‘milliyetler , işçi sınıfı , ilerici güçler , Hindistan ve yurtdışındaki yurtsever ve insan hakları örgütleri , bu acıması insanlık dışılığa karşı sesinizi yükseltin’ çağrı doğrultusunda bulunulan alanlarda dayanışma örgütlenmelidir.

Dostlar , yoldaşlar, siper yoldaşlarımız.

Avrupa’nın  eğemen burjuva devletleri biz ezilenlere yönelik saldırıları, hak gaspları hız kesmeden devam ediyor. Fransa devleti bu paktın bir parçasıdır. Ezilen sınıfın tüm dinamiklerine yönelik faşist saldırılarını hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlar Fransız burjuvazisinin emperyalist çıkar esaslarına göre aldığı görevlerin icrasında diğer emperyal güçlerle rekabet halinde olduğu bir gerçektir.

Sevgili yoldaşlar, değerli Dostlar

İnsanca bir yaşam için tek yolumuz örgütlü mücadeleden geçmektedir. Gücümüz birliğimizdir.

Bu gecede maddi ve manevi emeği geçen tüm dostlara teşekkürlerimiz sunuyoruz.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)