Paris komünar ruhu, yeniden sokaklarda! Kapitalizme karşı öfkenin, ateşin, barutun tufanı her yerde!

ADHK (26-11-2018) Finans Kapitalin genç ve barbar yeni Fransız Başkanı Macron, yoksullara ve onların safına ittiği orta sınıflara karşı; adeta Fransız emperyalist burjuvazisinin önünü açan “acemi bir dozer” gibi, gürültü ve patırtının sahte cesaret rüzgarıyla ilerlemeye çalışıyor

Hoş! 90’lı yıllarda; rakip sovyet “sosyalist” bloku yıkılalı beri 30 koca yıl geçmiş ya! “Sosyalist bloka” öykünüp, oraya yönelmesinler diye; burjuvazi, “artı değerin” bir kısmını, adeta bir rüşvet gibi “işçi sınıfına” vererek, bunun adını da “sosyal refah” devleti koymuştu. Tekelci kapitalistler;  İkinci emperyalist paylaşım savaşından, 91‘ de  ” sosyalist” maskeli Rus sosyal emperyalizmi ve bağımlı Doğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu   blok çökene kadar, burjuvazi ve işçi sınıfı ve emekçiler arasında görece bir “denge” kurarak, tatlı sularda balık avladılar.

Ne ki, kapitalizmin yapısal kanser ölümcül hastalıkların öznesi burjuvazi şahsında; O’nu, her kötüleştiğinde, işçi sınıfı ve çalışan emekçi halkların elindeki “kazancına” göz dikmeye, tekelci devlet eliyle onu gasp etmeye itti. Fransa‘da bu gaspın, son şımarık küstah aktörü Macron  oldu. Sorun “benzin fiyatlarındaki zam”, ya da “vergi artışları” gibi kodlansa da, Paris sokaklarında isyan dilinin haykırdığı gerçek, sömürülen işçi sınıfı ve ezilen yoksul halkların asgari yaşam koşullarını elde etme  çığlığı ve bunu boğan kapitalist tekellerin harami aç gözlülüğüne duyulan öfkeydi. Emekçilerin sokaklarda tutuşan öfkesine benzin döken bu sınıfsal gerçeklikti..

Tek bir kereyle parlayıp sönmeyen, her hafta artarak devam eden “sarı yelek” halk hareketi; Fransa’dan başlayıp, Belçika’yı kesen bir hatta, emperyalist burjuva hükümetlerine karşı, Fransa, Belçika yerli emekçileri ve “en dipteki” göçmenleri ortak barikat başlarında “yaşasın direniş”, “Macron istifa” öfkeli sözlerinde buluşturdu. Dün göçmenleri hedef gösterip, kendi yerli emekçilerini yedeklemeye çalışarak zaman kazanan Fransa ve Belçika burjuva hükümetleri, “Sarı yelek” öfkesiyle, doğrudan yerli emekçi halkları tarafından kuşatılmış durumdalar. Göçmenlerin bu harekete katılması, destek vermesi, AB burjuvazisinin uzun zamandır “yerli” ve “yabancıları” karşı karşıya getirmeye çalıştığı, “büyük oyunu” boşa çıkarması açısından da önem kazanıyor.

Görünürde “iş başında ki” burjuva hükümetlerin “zam” ve “vergi artırımı” gibi hamlelerine karşı yükselen, kendiliğinden gelişen bir halk hareketi gibi görünse de; asıl derinlerdeki tetikleyici unsurun, kapitalizmin ezilen sınıf karşıtı, yapısal gerçekliğine bağlı onsuz yapamadığı süreğen kriz durumu olduğunu biliyoruz. Yapısal krizin faturasını her seferinde emekçi sınıflara kesen kapitalist hükümetler, “Sarı Yelek” halk hareketi şahsında, Komünarların Başkenti Paris’i bir kez daha tarihin bir adım önüne çıkartarak öncü rolü veriyor.

Bu öncü rolün önemini , Dünya burjuvazisinin lüks alış veriş mağazalarıyla sembolleştirdiği Champs-Élysées caddesi üzerinde ateşin ve barikatın öfkesiyle mayalanmış emekçileri sokağa döktüğü yerde, bayrağımızın yoldaşlarımız tarafından dalgalandirilmasının önemini de biliyoruz. Hareketin her ulaştığı şehir ve ülkede, sesimizi duyan herkesin katılım gösterip omuz vermesinin altını kalınca çiziyoruz!

Gözlerimizi bir kez daha Paris’e çevirip,  komünarlardan güne miras olarak başlarını göğe değen asaletiyle kaldırmış, yürekleri ortak barikatların direncine akort olmuş, yeni bir direniş dalgasının coşkusunu görüyor, bu yoldaşlık duygusuyla “Sarı Yelek” halk öfkesini selamlıyoruz!

Aynı coşkuyla „sokaklardan gelerek kadına şiddetin ve her türlü ayrımcılığın son bulacağı günü yaratacağız“ haykırışıyla; dünyanın önemli bir bölümündeki gösterilerini Fransa’da 30 bini bulan katılımla taçlandıran kadınların isyanını selamlıyoruz!

-Yaşasın Sarı Yelek Halk Direnişi!

-Yaşasın işçi sınıfı ve ezilen halkların mücadele birliği!

– Yaşasın Sosyalizm!

-Kahrolsun Kapitalist Macron Hükümeti!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)

Sosyalist Gençlik Hareketi (SYM)

26 Kasım 2018