Paris’te Aralık ayı katliamlarıyla ilgili panel yapıldı

parisParis Demokratik Kitle Örgütleri Platformu, Maraş, 19 Aralık Hapishaneler ve Roboski Katliamlarını konu alan bir panel gerçekleştirdi

Paris (22-12-2014) Panelin, Maraş Katliamı ile ilgili sunumunu,Fransa Demokratik Alevi Hareketi temsilcisi, 19 Aralık Hapishaneler Katliamıyla ilgili bölümü DEKÖP-Paris temsilcisi, Roboski konusunu ise Kürt siyasetçi Fuat KAV gerçekleştirdi.

Panalistler sunumuna geçmeden önce, katliamlarda katledilen devrimci yurtseverler şahsında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra sırasıyla söz alan Panalistler, katliamların nedenini, amaçlarını, sonuçlarını ele alıp, faşist katliamcı, inkarcı Türk Devleti’nin bu katliamların aktörü olarak sorumluluğunu teşhir eden sunumlarını yaptılar.

Sunumların ardından duygu, düşüncelerini paylaşmak, panalistlere soruların sorulduğu “sorun cevap” bölümüne geçildi.

Maraş Katliamını konu alan sinevizyonun ardından, panel amacına uygun olarak, başlarıyla sonlandırıldı.