Politik Tutsakların Katline Sessiz Kalmayalım!

Türkiye hapishanelerinde politik tutsaklara uygulanan kötü muamele durmak bilmiyor. 10 bini aşkın politik tutsağın en insani ihtiyaçları karşılanmıyor. Gazete, kitap ya tümüyle yasaklanıyor ya da bunların karşılanması karşılığında insan hak ve özgürlüklerine aykırı yaptırımlar dayatılıyor.

İdam Cezası 2002 yılında yürürlükten kaldırıldı, ama bundan sonra şüphelinin sağ yakalanması yerine çatışma süsü verilerek öldürme ve son birkaç yıldır da hapishane koşulları yaşanmaz hale getirilerek tutsakların ölümlerine sebebiyet verilmektedir. Ağırlaştırılmış hapis cezaları verilen tutsaklar, özel izole edilmiş, ses geçirmez hücrelere konulmakta; 20 ile 30 yıl yaşanmaz koşullarda hapiste kalmanın sonucunda hastalanan tutsakların tedavisi engellenmekte, gerekli olan ilaçlar verilmemekte, doktorların “hapishanede yatamaz, serbest bırakılmalıdır” raporlarına rağmen; hükümetin direktifleriyle hareket eden Adli Tıp Kurumu(ATK), tutsakların serbest bırakılmasına engel olunmaktadır. Böylece idam ederek öldürecekleri insanlardan daha fazla insan öldürülmektedir.

Eski HDP milletvekillerinden Aysel Tuğluk ciddi hafıza kaybına uğramasına ve doktorlar tarafından “…Ceza İnfaz Kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine ve dolayısıyla cezasının infazının ertelenmesi” önerisi dikkate alınmamaktadır.

Türkiye’deki İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre; 1605 tutsak hasta ve bunlardan 405 tutsak ağır hasta durumundadır. Yakın zamanda 2 hafta içinde 4 tutsağın cenazesi hapishaneden çıktı.

Eğer müdahale edilmezse, kısa süre içinde her gün tutsak cenazeleri çıkacaktır. Yeni ölümlerin olmaması için; bütün hasta tutsaklar serbest bırakılmalıdır.

Biz ADHK, ADKH ve SYM olarak; bütün kamuoyunu, Türkiye hapishanelerinde yaşanan kötü koşullar karşısında sessiz kalmamaya, tutsaklara uygulanan baskı, işkence ve hak gasplarına karşı çıkmaya ve politik tutsakların kötü koşullara karşı geliştirdiği direnişe destek olmaya çağırıyoruz!

ADHK (Avrupa Demokratik   Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Socialist Youth Movement)