Politik Tutsaklarla Dayanışma Pikniginde Buluşalım!

İnsanlık ve doğa tarihinin,”bilinçli” bir döneme evrildiği ilk çağlardan bu yana yaşadığı tarihsel çelişkiler. Boyut ve şekil değiştirerek günümüze kadar gelmiş ve aynı şekilde dönemin ve çağın gerekleri ile tüm yakıcılığıyla devam etmektedir.

Bunun bir sonucu olarak sınıflı toplumun yarattığı ve çağımızın canavarı, Emperyalist/Kapitalist sistem sömürü hırsı ile dünyayı tabiri caizse yok olmanın eşiğine kadar getirmiştir.

Bu örgütlü zorbalığa karşı, ustaların da belirttiği gibi;ilk kanı döken onlar oldu.Zoru tarihsel olarak ilk zoru onlar kullandı ve biz buna meşru haklı bir şekilde cevap veriyoruz/vereceğiz!

Yaşadığımız Avrupa topraklarında dahi kazanılmış sosyal haklar ve emekçilerin binbir bedellerle kazandığı hakları  ellerinden alınırken. Dünyanın büyük bir çoğunluğu,savaş bölgelerinde harap olmaktadır.

Kökenlerimizin ve ya zorunlu göçmen olmadan önce yaşadığımız Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasına da bir göz atmak gerekir. 86 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen, uluslararası raporlara bile konu olacak şekilde. Dünya da siyasi sebeplerle en çok mahpusun bulunduğu bir ülkedir.

Hapishane koşullarının, tecrit ve işkence ile daha da ağırlaştığı bu coğrafya da;düşmanın kişiliksizleştirme,insan onuru ve iradesini kırmaya yönelik uygulamaları alabildiğince azgınlaşmıştır.

Onların sesi olmak, dışarıdan içeriye sızan aydın olmak için yapabileceğimiz şeyler var! Sadece maddi olarak değil, manevi olarakta yanlarında olmak için onlarla mektuplaşmak biz dışarıdakiler için küçük ama içeride olanlar için büyük bir umut ve heyecan kaynağıdır.

Bu vesile ile Pazar günü Solingen’de gerçekleştireceğimiz. Devrimci Tutsaklarla Dayanışma Pikniğine Sizleri Beklemekteyiz!

ADHK- Tutsaklarla Dayanışma Komitesi