ROJAVA HALKININ YANINDAYIZ!

ADHK (20.08.2013) Orta-Doğu’nun Paylaşımında çizilen çerçeve, Kürt Direniş Hareketinin mücadelesiyle deşifre edilince; yine katliamlar devreye girdi. Emperyalistler ve onların bölgedeki uşakları(başta Türkiye Cumhuriyeti), Suriye rejimini neo-liberal sisteme uyarlama -çalışmaları-savaşını yürütürken; Kürtler, „biz Suriye rejiminin yanında değiliz ama sizin planlarınızı da onaylamıyoruz, özgürlüğümüz için savaşacağız“ dediler. Ve yürüttükleri mücadele ile ciddi başarılar elde ettiler. Hatta Demokratik Özerklik ilan etme noktasına kadar geldiler. Ama, başta Türk devleti olmak üzere; bölgedeki bazı güçler(bunların arasında bazı Kürt Partileri de var) özerkliğin ilan edilmemesini dayattılar. Suriye içinde, gerek Batılı emperyalist devletlerin gerekse de bölgedeki devletlerin çıkarına kirli savaş yürüten terörist örgütler, Kürt katliamını boyutlandırdılar. Sivi halkı yoketme, sindirme ve teslim almayı hedefleyen saldırılarını yoğunlaştırdılar ve hala da devam ediyorlar. Bu güçleri ve bunlara destek veren, besleyen güçleri kınıyoruz!

Rojava’daki direniş, emperyalistler ve bölgedeki egemen devletler tarafından hoş görülmez. Çünkü bu direniş; bu güçlerin belirlediği çerçevenin dışındadır. Emperyalistler ve onların uşağı devletler, kendi çizdiği çizgilerin dışında olan hiçbir devrimci, ulusal ve demokratik harekete tolerans tanımazlar. Ve bu hareketleri teslim almak, kendi düzenleri içine çekmek veya imha etmek için her türlü kirli yol ve yönteme başvururlar. İşte Rojava’da görüldüğü gibi; kendilerinin „terör listesi“nde yeralan gerici örgütlenmelere silah ve lojistik destek vermekten kaçınmazlar. Örneğin; hangi emperyalist devletin yetkilisine sorarsak soralım; „El Kaide terörist bir örgüttür“ yanıtını alırız. Ama bu örgüt ve onun kardeş örgütleri uzun süredir Suriye halkına ve Kürt halkına karşı katliamlar gerçekleştirmektedirler. Üstelik; Türkiye ve Batılı emperyalist devletlerin(ABD ve Avrupa) her türlü maddi ve lojistik desteğiyle. Tüm dünya halkları bu gerçeği görmeli ve kendilerini yönetenlerden hesap sormalıdır!

Biz Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu olarak; emperyalistler ve onların uşağı devletlerin kirli oyunlarını teşhir etmeyi bir görev biliyor ve halklara karşı geliştirilen her türlü zulüm ve katliamı lanetliyoruz!

Rojava’daki mücadelenin başarısı, Kuzey Kürdistan’daki kirli oyunları da boşa çıkartacaktır.

Biz Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu olarak; Rojava özgülünde Kürt halkının demokratik özgürlük mücadelesini destekliyor ve bu mücadelenin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz!

-Yaşasın Ulusların Kendi Kaderlerini Belirleme Hakkı!

-Yaşasın Kürt Halkının ve Orta-Doğu’daki Tüm Halkların Halk Demokrasisi ve Özgürlük Mücadelesi!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

Ağustos 2013