Rosa LUXEMBURG‘u anıyoruz paneli

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi- Mulhouse Ekim devriminin 100’ncü Yılında; Rosa LUXEMBURG ‘u anıyoruz!  paneli gerçekleştirdi

Mulhouse (15-01-2018) Rosa, Lenin ve Liebknecht şahsında tüm devrim şehitleri için saygı duruşuyla başlayan panelde; “Tarih kadınları sevmemiştir. Ancak kadınlar mücadeleleriyle büyük bedeller ödeyerek hep varolmuşlardır ve bugün de bu direniş miraslarının ışığıyla direnmeye devam ediyorlar.” açıklamasının yanında “Bugün ‘Vardık Varız Varolacağız ‘ sloganı öylesine bir söylem değil, Devrim ve Sosyalizmde ısrarın adıdır “denildi. Ekim devrimine, Lenin’e ve  Liebknecht’e de kısa ve öz olarak değinilen panel katılımcıların  konuşmaları ve örgütlülükte daha çok ısrar vurgusuyla  sona erdi.