Sigen’de TTE saldırısına karşı panel yapıldı

Türkiye’de Tek Tip Elbise (TTE) politik saldırılarının gündeme getirilmesiyle Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) tarafından düzenlenen panellerden biride Sigen’de gerçekleştirildi

Sigen (19-02-2018) 18 Șubat Pazar günü Almanya Siegen özgülünd eorganize edilen Panele Türkiye’den davet edilen Avukat Gülüzar Tuncer ve ADHK temsilcisi yoldaşın katılımıyla verimli ve başarılı Panel organize edildi.

Rojava devriminde Kobane ve Efrin direnişi şahsında Dünyada devrim ve sosyalizm ugruna şehit düşenler adına saygı duruşundan sonra ilk sözü Alan ADHK sözcüsü Türkiye, ortadoguda ve Kürdistanda olan bitenin uluslar arası tekellerle ulusal captaki tekellerin çıkar çatışmaları ve bunların iktisadi ihtiyaclarından bagımsız düsünülemiyecegini, aynı zamanda tek tip te somutlaşan teslim alma yada imha temelindeki topyekün saldırılarında bundan bagımsız düsünülümiyecegini kapsamlı ve verimli acılımından sonra söz Alan avukat Gülüzar Tuncer’in cezaevlerinde ve genelinde baskıların sürekli sistemli şekilde artması ve giderek iç savaşa evrilebilecegini ve buna karşı radikal solun çözüm geliştiremedigi vurgusunu yaptı.

Sonuç olarak var olan bütün bu gelişmelerin tekelerin artık eskisi gibi rahat yönetemedigi ezilenlerinde eskisi gibi yönetilmek istemediginin ayak sesleri oldugunu, en azında burjuva düzeni sorgulamaları önemli oldugu vurgusuyla tartışma ve sorular, verilen cevaplarla birlikte panel sonlandırıldı.