Sınıf Teorisi’nden Avrupa’da 50. yıl panelleri

Tertip komitesi adına yapılan açıklamada, “Enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağı olarak Türkiye /Kuzey Kürdistan topraklarında 72’ Nisan’ında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya tarafından göklere çekilen kızıl bayrakla kuruluşu ilan edilen Maoist Komünist Parti’nin 50. Kuruluş yılındayız.” İfadelerine yer verildi.

Tertip komitesi adına yapına açıklamanın devamı şöyle;

Yoldaş İbrahim Kaypakkaya tarafından Marksizm Leninizm Maoizm rehberliğinde ve Marksizm Leninizm Maoizm’in ülkemizin somut şartlarına uygulanmasıyla kurulan Maoist Komünist Parti önceli TKP(ML), Büyük Proleter Kültür Devriminin eseri olarak Mustafa Suphi TKP’sinin devrimci mirasını omuzlayarak 50 yıllık pasifizm, parlamentarizm, legalizm, reformizm, sosyal şovenizm, Kemalizm kuyrukçuluğu ve türlü modern revizyonist akımların revaçta olduğu bir dönemde bütün bunlara karşı köklü olarak karşı koyuş ve meydan okuyuş olarak kuruluşunu ilan etti .

 Komünist önder Kaypakkaya’nın ifadesini komünist teori, ideoloji, yöntem ve bilimsel felsefede bulan komünist çizgisi, burjuva medeniyetçi paradigma ve onun tarih anlayışı, felsefesi, çizgisi ve siyaseti ile billurlaşan kızıl güzergahı, 50 yıllık mücadele ve direniş ısrarıyla, devrim-sosyalizm ve yüce komünizm yürüyüşümüze kurmaylık yapmakta, yitirdiklerimizin cüreti ve kararlılığını, tarihsel sürekliliği içinde, ulaştığı yeni sentezlerle, Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimine önderlik yapma iddiasını sürdürmektedir.

İşçiler, emekçiler, devrimciler, ezilen ulus ve inançlara mensup halklar, yoldaşlar,

Bugün uluslararası emperyalist tekelci sermaye, daha fazla yoğunlaşma-yayılma ve büyüme düzeyi ile, dünya ölçeğinde işçi ve emekçiler başta olmak üzere, tüm dünya halkları ve ezilen uluslarını esaret zincirleri ile boyunduruk altında tutmaya çalışmaktadır. Emperyalist-Kapitalist gericilik, dünya sistemi olarak sağladığı derinleşmeyle, dünyayı kanlı hegemonya ve gerici talan çıkarlarına göre yeniden şekillendirmeye çalışırken, emperyalist bloklar arasında güç dengeleri ekseninde keskinleşen çatışmalarla, insan ve doğa üzerinde kapsamlı bir yıkım gerçekleştirmektedirler. Kuşkusuz bu durum Komünist ve devrimcilere büyük görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğumuzun bir parçası olarak Proleter Öncünün 50. Kuruluş vesilesiyle, mücadeleyi büyütme ve geliştirme perspektifinden bakarak düzenlediğimiz panellere tüm emekçileri, devrimci dostlarımızı ve halkımızı katılmaya çağırıyoruz.