Sınırdışı Edilmelere Karşı Protesto

“Faşist TC’nin iade isteğine karşı Özkan Bozkurt’a sığınma hakkı” talebiyle 14 Eylül saat 10.30’da Velbert Bölge Mahkemesi önünde Türkiye-Kuzey Kürdistanlı, Almanyalı devrimci örgütler ve demokratik kurumlar bir araya geldiler. Etkinlik aktüel sorunlara, Özkan Bozkurt’un durumuna yönelik yapılan konuşmalar ile başladı.

Niteliğine bakılmaksızın tüm iktidarların olmazsa olmaz unsurlarından biri de yabancılar temeli üzerinden yükselen ötekileştirmedir. Ötekileştirme doğası gereği kendinden olmayanın aşağılanması, hayat güvenliğinin önemsizleştirilmesi, hak ve özgürlüklerde eşit liyakatle sahip olamaması ve hatta düşman görülmesi zihniyetini beraberinde getirir. Konuşmalarda bu temelden hareketle herkes için sığınma hakkı vurgulandı. Sağ popülist AFD’nin medya tarafından şirin gösterildiği, diğer taraftan anti-faşist güçlerin kriminalize edilmeye çalışıldığı, devrimcilere yönelik antipatik toplumsal algı kurulmaya çalışıldığı son dönemde açılan dava örnekleri ile açıklanmaya çalışıldı. Bu bağlamda Özkan Bozkurt’un maruz kaldığı hukuksuzluk teşhir edildi. Bilindiği üzere Türk Devleti el çabukluğu marifetiyle ilgisinin olmadığı yıllar önce yaşanmış adli vakaya Özkan Bozkurt’u da dahil etmek istiyor. Suç yaratma ve yarattığı suça fail bulma konusunda mahir Türk hukuk sistemi bu adli olayı kendine mesnet edinerek iade talebinde bulundu. Dosya içeriği hukuk açısından aklı zorlaması ve vicdanı rahatsız etmesiyle safsata olmanın ötesinde “suç uydurma suçu” olarakta düşünülebilir. Bu anlamda Türk Hukuğu iftiracıdır.

DURUŞMA BUGÜN YAPILDI

Saat 12.00’de başlayan duruşmada Özkan Bozkurt savunusunda olayla ilgisinin olmadığını Türkiye’deki savunmasındaki gibi yinelerken avukat Roland Meister Türkiye’nin sunduğu iddianamede önemli eksikler olduğunu kanıtlarıyla açıkladı. Dosyada Özkan Bozkurt’un ifadesinin, davacı ailenin lehe verdiği ifadenin ve diğer tanık ifadelerinin olmadığından bahsederek hukuksal sürecin prosedür ve yasalara uygun yürümesi için bu belgelerinde istenip dosyaya eklenmesi yönünde savunma yaptı. Duruşma savunma ve ifadelerle tamamlanırken sonraki süreç başka yetkili mahkeme tarafından yürütülecek.

TÜM SIĞINMACILARA İNSANCA YAŞAMA HAKKI!

Özkan Bozkurt’u sahiplenmek göçmenler ve mülteciler üzerinde kurulan kara çemberin kırılmasında bir yere sahip olması hasebiyle önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl liberal demokrasinin yıldızı İskandinav refahının sembolü İsveç Mahmut Tat’ın iltica talebini reddetti ve onu Türkiye’ye iade etti. Mahmut Tat şimdi hapishanede kanser hastalığı ile mücadele ediyor. Benzer şekilde, geçtiğimiz günlerde iltica talebinin altıncı yılında Avusturya Kürt yurtsever Özgür Doğan’ın iltica talebini redderek iadesi yönünde karar verdi. Bu karar Özgür Doğan’ın Türkiye’de yakalama ve aranma kararları olmasına rağmen verildi. Giderek artan tek tek örnekler karşı konulması gereken yönü gösteriyor. Yükselen göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı güncel bir sorun olarak beliriyor. Politik sığınmacı ve politik sürgün statüsünün talep olarak güçlü bir zemine oturması gerekiyor.