SMF: 100.Yılında şan olsun Ekim devrimine!

100’üncü yılında şanlı Ekim Devrimi’ni selamlıyor, yeni Ekimler yaratmanın ufkuyla işçi sınıfı, emekçiler ve tüm ezilenleri örgütlü mücadeleye dört elle sarılmaya, sosyalizm mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz

HABER MERKEZİ (18-10-2017)-Ekim devriminin 100.Yılı dolayısı ile Sosyalist Meclisler Federasyonu yazılı bir açıklama yaptı. ‘’100.Yılında şan olsun Ekim devrimine’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

‘’İnsanlık ve parçası olduğu doğa emperyalist/kapitalist dünya gericiliği tarafından barbarca sömürü ve yıkıma uğrayarak yaşanamaz hale gelirken, kapitalizmin kendi mezar kazıcısı olan işçi sınıfı ve onun önderliğindeki emekçiler ve ezilenler ise daha yaşanılabilir adil ve özgür bir dünya uğruna tarihsel birikim ve deneyimlerle bugünlere kadar gelen görkemli bir mücadele süreci ve insanlığın özgürleşme mücadelesinde çığır açıcı yol açan ve tüm gerici barikatları yıkarak tarihin çöplüğüne yollayan devrimlerle bugünlere kadar gelerek yoluna devam etmektedir. İnsanlığın ve parçası olduğu doğanın özgürleşme mücadelesinde tarihsel olarak rol oynayan ve proleter devrimler çağını başlatarak dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarına kızıl bir fener olan Ekim devrimi bütün tarihsel birikimleri ve kazanımları ile bugünde işçi sınıfı ve ezilenlere yol göstermeye devam ediyor.

Bir halklar hapishanesi olan Çarlık Rusyası Ekim devrimiyle birlikte halkların özgürleştiği ve halklar hapishanesinden halkların özgürlük bahçesine dönüştüğü proleter devrimler sürecinin yolunu açmıştır. Ekim devrimiyle birlikte yıkılmaz sanılan ve kutsal olarak kitlelerin beyinlerine kazınan bütün gerici barikatlar yerle bir edilmiştir. Ekim devrimi, ezilen milyonların ayağa kalktığında onun karşısında hiçbir gerici bendin duramayacağını tarihsel olarak bizlere kanıtlamıştır.

Ekim devrimi bugün de bizlere yol göstermeye devam ediyor. Ekim ve Çin Büyük Proleter Kültür Devrimleri başta olmak üzere yaşanmış olan onlarca devrim ve sosyalizm deneyim ve birikimleri bugünde insanlığın ve parçası olduğu doğanın özgürleşme mücadelesinde yolumuzu aydınlatan bir fener olmaya devam ediyor. Geçmişe dogmatik ve muhafazakârca değil, bilimsel devrimci bir perspektifle yaklaşarak ele almak ve tarihsel tecrübelerden dersler çıkartarak sürekli nitel olarak ilerlemek bilimsel sosyalizmi savunmanın temellerinden biridir.

100.yılında şanlı Ekim Devrimi’ni selamlıyor, yeni Ekimler yaratmanın ufkuyla işçi sınıfı, emekçiler ve tüm ezilenleri örgütlü mücadeleye dört elle sarılmaya, sosyalizm mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

100.Yılında Şan olsun Ekim Devrimine!

Kahrolsun Emperyalist/Kapitalist Barbarlık! Yaşasın Sosyalizm!’’