SMF; Her Yer 1 Mayıs, Her Yer Direniş! 1 Mayıs’ta Alanlara!

Kapitalist Barbarlık, Sömürü, Faşizm ve Her Türden Eşitsizliğe Karşı Sosyalizm Bayrağını Yükseltelim!

Her Yer 1 Mayıs, Her Yer Direniş !

Pandemi, açlık, yoksulluk, sömürü, kriz, hak gaspları ve koyu faşist  kuşatmanın hâkim olduğu bir siyasal ve ekonomik atmosferde 1 Mayıs’ı karşılamaktayız. Kapitalist barbarlığın, yaşadığımız evreni cehenneme çevirdiği ve başta proletarya ve burjuvazi arasındaki uzlaşmaz çelişki olmak üzere bir bütün ezenlerle-ezilenler arasındaki çelişki ve mücadelenin keskinleştiği siyasal bir dönemeçte 1 Mayıs’ı karşılamaktayız. Kapitalizme, faşizme, sömürüye, ataerkiye, işgal-ilhak-sömürgecilik, eşitsizlik  ve her türden gericiliğe karşı ayağa kalkan, mücadele eden, eşit ve özgür bir dünya düşünü muştulayan milyonların başkaldırısıyla 1 Mayıs’ı karşılamaktayız.

Bu tarihsel, siyasal ve ekonomik düzlemin egemen olduğu bir gerçeklikte enternasyonal proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın tarihsel ve sınıfsal mahiyeti daha da bir önem kazanmaktadır. Bu bağlamda her türden baskı, saldırı ve yasaklamalara karşı Her Yer 1 Mayıs, Her Yer Direniş” şiarıyla  birleşik mücadele ruhunu kuşanarak tüm sokaklarda ve yaşam alanlarımızda 1 Mayıs’ı karşılamalıyız.

1 Mayıs’ta Alanlara!

Bizzat kendisinin yaratıcısı olduğu pandemi krizini fırsata çevirerek, başta işçi sınıfı olmak üzere ezilenler üzerindeki tahakküm ve kontrol mekanizmalarını yeniden tahkim eden, emek sömürüsünü derinleştiren ve Kod-29 gibi saldırılarla milyonlarca işçi ve emekçiyi açlık ve yoksulluğa mahkum eden kapitalist barbarlığa karşı 1 Mayıs’ta alanlara!

Kapitalizm ve erkek egemen gerici zihniyetin ezilen cinsler üzerinde uyguladığı baskılar arttıkça kadınların direnişleri de enternasyonal  dayanışmayla birlikte büyüyor. Ev içinde emeği yok sayılan, her geçen gün iş yükü artan, ekonomik krizler de öncelikli olarak işten çıkarılan, Kod 29 uygulamasıyla   “ahlaksız” olarak damgalanan ve İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ile birlikte yaşam hakları gasp edilerek katledilen kadınların sayısının  daha da artmasını, ezilenlere dayatılan hiçbir sömürü biçimini ve hak ihlallerini kabul etmiyoruz. Kadın ve LGBTİ+’ların gerici-faşist kuşatma karşısında geri adım atmayarak sokakları zapt eden özgürlük haykırışını kuşanarak 1 Mayıs’ta alanlara!

İşgal, ilhak ve imha politikalarıyla milli zulmün hedefi olan mazlum Kürt ulusu üzerindeki baskı ve zorbalık katmerleşerek sürüyor. Demokratik iradelerinin temsili olan  yerel yönetimler ve belediyelere kayyum atanarak,  siyasi partilere kapatma davaları açılarak, seçilmiş siyasetçiler  tutuklanarak, her türlü kazanım gasp ediliyor. Bu bağlamda  meşru ve demokratik mücadelesi boğulmak istenen, milli zulüm ve zorbalığa karşı özgürlük mücadelesinden asla vazgeçmeyen ve milyonlarla ayağa kalkan ezilen Kürt ulusunun direnişini sahiplenerek ve tam hak eşitliği şiarını kuşanarak 1 Mayıs’ta alanlara!

Gerici faşist iktidarın kayyımlarla üniversiteleri işgal etmesine karşı direnen ve “asla aşağı bakmayacağız” şiarını kuşanarak bilimsel, demokratik ve anadilde eğitim mücadelesinden vazgeçmeyen ve tekçi, cinsiyetçi sisteme karşı “Size kadın üniversitelerini açtırmayacağız” diyen gençliğin itaat etmeyen direnişi ve direnciyle onurlu mücadelesini daha da büyütmek için 1 Mayıs’ta alanlara!

Kapitalist sömürü ve rant için doğa ve bir bütün tüm yaşam alanlarımızın talan edildiği, yıkıma uğratıldığı ve nefes alamaz hale getirildiği bir saldırıyla karşı karşıyayız. Doğa ve yaşam alanlarının talan edilmesine karşı Türkiye-Kuzey Kürdistan’nın dört bir yanında ayağa kalkarak mücadele edenlerin “yaşanılabilir bir yaşam ve doğa” haykırışını sahiplenmek ve büyütmek için 1 Mayıs’ta alanlara!

Başta işçi sınıfı olmak üzere bütün ezilen ulus, milliyetler, inançlar ve cinslerin kurtuluşu için sosyalizm bayrağını yükselterek, işçi ve emekçiler başta olmak üzere tüm ezilenleri enternasyonal proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya çağırıyoruz!

1 Mayıs’ta Alanlara, SMF  Saflarına!

Yaşasın 1 Mayıs! Bjî Yek Gulan!

1 Mayıs Kızıldır, Kızıl Kalacak!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Sosyalizm!

SOSYALİST MECLİSLER FEDARASYONU

12 Nisan 2021