SMF’li Emekçi Kadınlar: 8 Mart’ta alanlara!

SMF’li Emekçi Kadınlar, yazılı bir açıklama yaparak, “Tüm işçi kadınları, 8 Mart’ın bilinci ile cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye karşı tek ses olmaya çağırıyoruz” dedi

SMF (26-02-2018) SMF’li Emekçi Kadınlar, yaklaşan 8 Mart’a ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, “Emekçi kadınların çaktığı kıvılcımı harlamaya 8 Mart’ta alanlara!” dedi.

Yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, OHAL ve faşizmin saldırılarına karşın coşku ve kararlılıkla karşılandığı belirtili. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Yok sayılan kimliğimize, üzerinde tahakküm kurulmak istenen bedenimize, çalınan, ucuz iş gücü olarak görülen emeğimize karşı; atölyede çalışan kadınlar olarak, emeği görünmeyen ev içi  emekçisi kadınlar olarak, kadın sanatçılar, öğrenciler olarak, baskı, zulüm ve tecrite karşı, ataerkil ve kapitalist sistemi, kendi kaleleri içerisinde yenilgiye uğratan tutsak kadınlar olarak kısacası yaşamın her alanında geleceği ilmek ilmek mücadeleyle, direnişle ören biz kadınlar; 8 Mart’ı dokuma fabrikasında katledilen 129 emekçi kadının mücadele bilinciyle ve kazanacağımıza olan inancımızla karşılıyoruz.”

“Beni kendinde gör, kendini bende tanı”

Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi; “Bir yandan biz işçi kadınlara yönelik pervasız saldırılar devam ederken, işçi grevlerimiz keyfi uygulamalar ve bahanelerle yasaklanırken, emeklilik hakkının gaspı, taşeronlaştırma,  fabrikaların özelleştirilmesi gibi uygulamalarla işçiler, güvencesiz çalışma koşullarına mâhkum edilmek istenirken, öte yandan işçi kadınlara uygulanan mobing, istismar, emek sömürüsü kadının mücadele bilincini cins kimliklerine yönelik saldırılarla baltalama girişimleridir. Tüm bu gerici uygulamalara karşı işçi kadınlar olarak çözüm önerimiz açıktır; işçi kadının kurtuluşu, örgütlü kadını yaratmasından geçmektedir.

Sınıf mücadelesi içerisinde meşru mücadele cephelerini kuşanan, ezilenin de ezileni, işçi kadınlar olarak; “Beni kendinde gör, kendini bende tanı” şiarı ile ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ayrımı gözetmeden, tüm işçi kadınları, 8 Mart’ın bilinci ile cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye karşı tek ses olmaya çağırıyoruz.”

“Zulmün olduğu yerde isyan da vardır, direniş de”

“Kapitalist ve ataerkil sistemin her zaman bir tehdit olarak gördüğü ve hedef aldığı, biz kadınlar “VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!” demeye devam edeceğiz” diyen SMF’li emekçi kadınlar erkek egemen sistemin en büyük korkusunun kadın bilinci olduğunu belirtti ve şunları ifade etti;

“Bu korkunun üzerine giden, içine düşürülmek istendiğimiz suskunluk sarmalını kıran kadınlar olarak, bulunduğumuz her alanda kadın bilincini yükselteceğiz. İşçi kadınlar olarak, mücadelemizde ısrarın adı olmaya devam edeceğiz. Zulmün olduğu yerde isyan da vardır, direniş de.”

“Kapitalist ve ataerkil sistemin korkularını büyütme vakti”

Açıklamada son olarak şu çağrıya yer verildi;

“Öğrenerek öğretmek ve hep birlikte ilerlemenin vaktidir şimdi. 8 Mart’a doğru yaklaşırken, mücadelede özneleşen kadının, yarını kuran kadın olacağı bilinciyle alanları dolduralım. Unutturulmak istenen işçi kadın mücadele geleneğini, sloganlarımızla, sesimizle kuşanarak, özel alanda ve kamusal alanda kimliğimizi, emeğimizi yok sayan kapitalist ve ataerkil sistemi teşhir etmenin zamanıdır! Kadınların birleşik mücadelesinden korkanların korkularını büyütme vaktidir!

SMF’li emekçi kadınlar olarak, 8 Mart 1857’de New York  dokuma fabrikasında katledilen 129  işçi kadını saygı ile anıyor, tüm işçi kadınları, 8 Mart’ta alanları doldurarak, hep birlikte taleplerimizi haykırmaya çağırıyoruz.”

Gazete Patika