Solingen’de Kadına Yönelik Şiddet Konulu Etkinlik

1Solingen Türk Halk Derneğinde ADKH tarafından geçtiğimiz pazar günü (14 Aralık) gerçekleştirilen panelde Dünya, Türkiye ve Almanya da „Kadına yönelik şiddetin farklı biçimleri“ konusu ele alındı

Solingen (18-12-2014) Neredeyse 50% erkeğin katıldığı panele, panel öncesi ADKH temsilcisine „şimdi bizi (erkekleri) düşman ilan edeceksiniz değil mi?“ sorusuna yanıt panel arasında verildi.

ADKH erkek egemen zihniyete, sistem tarafından yaratılmış olan kadın ve erkek rolerine, din, töre ve geleneksel nedenlere karşı mücadele verilmesi gerektiğinin vurgusunu yaptı.

Kapitalist sistem Kadını (Insanı) sömürüp bir meta olarak kâr hırsı yüzünden kullandığı panelde power point üzerinden gösterilen tüm şiddet biçimleriyle açığa çıkarıldı/ teşhir edildi.

Şiddet çünkü sadece dayak atmak değildir… fiziksel şiddetin yanı sıra piskolojik, psikolojik, ekonomik, cinsel biçimleri ayrıntılarıyla anlatıldı.

Stalking, Mobbing, Namus/Töre cinyatlerine ve seks köleliğine ayrıca yer verildi. Türkiye de son 7 yıl da 1400% kadına yönelik şiddetin artmış olması ise katılımcıları bir hayli şaşırtı.

Töre cinayetleri ise sadece doğu da değil Avrupa nın bir çok ülkelerinde olduğu gibi Almanya da da gerçekleştiği resmi rakamlarla açıklandı.

Temsilcimizin karşısında Anne ve Babaların oturması başka önemli bir konuya deyinmesine yol actı. Tüm uygulanan şiddetin aynı ağır ve acımasız boyutları Türkiye gibi ülkelerde LGBTI bireylerine de uygulandığı, onların var oluşları nedeniyle, istediklerini sevmeği seçtikleri sebebiyle katledildiklerinin vurgusunu yaparken, “çocuklarınız eş cinsel ise onlar gayet normal, sağlıklı ve bir o kadar değerlidirler. Küçük çocukların sünnet edilmiş fotolarına demin bakamayıp, bugün bu sunumda dile getirilen şiddet biçimlerini lanetlerken, bir insanın da kim olmak istediği, kimi seveceği özgürlüğünü de tanıması gereken yine sizler olmalısınız”! diye velilere seslendi.

Kısa bir mola dan sonra katılımcılar ile forum şeklinde tartışıldı, sorular yanıtlandı. Bu verimli tartışmalar içinde göze çarpan ise, kadın ın kadına olan şiddeti oldu. Nedenleri yine sistemin teşhiri ile açıklanabilindi.

Panelin ve sonra ki forum tartışmanın ardından tüm katılımcılarında yer aldığı workshop ile devam edinildi. Ikiye ayrılan grup (kadın-erkek !) tiyatral yöntemlerden pantomim ve heykel ile şiddeti anlatan gösterilerini birbirilerine sergileyerek “Kadına yönelik şiddetin farklı biçimleri” paneli böylece sonlandırıldı.

23