SÖNMEYEN MEŞALE İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖLÜMSÜZDÜR!

ROJAVA (19-05-2020)Düşünceyi pratikle doğrulayan, söylenmeyeni söyleyen, gerçeğin peşinden giden İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür “Komünist önder İbrahim Kaypakkaya devrim kararlılığımızın ve faşizmi yıkmanın adıdır 47 yıldır sönmeyen meşalemizdir” şiarı ile Rojava’da MKP ve TKP-ML tarafından bir askeri tören düzenlendi Anmaya MLKP, DKP/BÖG, TKEP/L, DKP/Birlik, Şehid Nubar Ozanyan Ermeni Taburu savaşçıları ve Haseke Askeri Gücü de katıldı.

MKP ve TKP-ML tarafından düzenlenen anma, komünist önder İbrahim Kaypakkaya için gerçekleştirilen askeri tören, saygı duruşu ile başladı. MKP ve TKP-ML adına hazırlanan ortak konuşmanın Kürtçe yapılmasının ardından Türkiyeli devrimci örgütlerin açıklamaları okundu.

Birleşik Mücadelenin Sarsılmaz Ruhu, Yaşasın Devrimci Dayanışma!

Komünistlerin zindanlarda dahi faşizme ağır darbeler indirebileceğinin ispatı ve kuşaklar boyu sürecek devrim mücadelesinin, direnişin, başkaldırının simgesi olan İbrahim Kaypakkaya sadece ser veren sır vermeyen bir önder değil aynı zamanda Rojava’da direnen, savaşan ve TC faşizmine karşı topraklarını savunan Ortadoğu ve Rojava halklarında da yükselen mücadelenin simgesi olmuştur.

Rojava direnişinde, Serekaniye ve Til Temir cephe hattında devrimci dayanışma geleneği ile mücadeleyi yükselten Türkiyeli devrimciler aynı dayanışma ve birleşik mücadele ruhu ile anma etkinliğine katılarak mesajlarını sundular. TKEP/L, DKP/Birlik, DKP/BÖG ve Haseke Askeri Meclisi adına konuşmalar yaptı.

“Türkiye ve Kürdistan birleşik devrimi zafere sağlam adımlarla ilerliyor” sözleri ile başlayan TKEP/L Rojava Örgütü’nün açıklaması “Birleşik Devrimin tarihsel gelişiminde, önemli bir çizginin ifadesi, sembolü ve önderi olan İbrahim Kaypakkaya yoldaş, yaşam ve mücadele pratiği ile bizlere örnek olmaya devam ediyor. Ser vermeyi, sır vermeye tercih eden büyük devrimci, devrimimizin mücadeleci ruhunda, dirençli özünde yaşıyor” sözleri ile devam etti. Okunan mesaj “Ölümsüzlük yıldönümünde devrimci önder İbrahim Kaypakkaya’yı sevgi ve bağlılıkla anıyor, devrimci anısı önünde saygı ile eğiliyoruz” sözleri ile son buldu.

“71 Devrimciliğinin Ruhunu Bugüne Taşıyarak İbrahim Kaypakkaya’yı Anabiliriz” başlıklı açıklamayı okuyan DKP/Birlik temsilcisi, İbrahim Kaypakkaya şahsında “Mayıs şehitlerini anıyor ve onların yolunda kararlılıkla yürüyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz” dedi. Yine temsilci “Komünarlar olarak, yeryüzünde zulme ve zorbalığa ilk başkaldıranların mirasını devam ettiriyoruz. Devrimciliğimiz, bu ilk başkaldırılardan günümüze, hem bir sürekliliği taşımakta hem de bir kopuşu temel almaktadır. Komünar devrimciliğimizi, ‘71’in üç devrimci akımının sentezi ve büyük, yenilmez Kürt halk isyanının deneyleri üzerinden yeni bir devrimcilik olarak kurma çabasındayız.” Sözleri ile devam eden konuşma “Tüm örgütlü güçleri, faşist devlete karşı güçlü bir devrim cephesi, güçlü bir anti-faşist mücadele inşa etmeye, ’71 devrimciliğini bugüne taşımaya çağırıyoruz” sözleri ile son buldu.

“Yoldaşlar Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşı ölümsüzlüğünün 47. yılında DKP/BÖG olarak anıyor, mücadele mirasını birleşik devrim mücadelemizde yürütmenin onurunu yaşıyoruz” sözleri ile başlayan bir açıklama okundu. “Yoldaşlar ölümsüzlerimiz, Türkiye işçi ve ezilen halklarının kurtuluş mücadelesinde bayraklaştılar ve bizlerin ellerine zafere ulaştırmakla sorumlu olduğumuz mücadele bayrağını teslim ettiler. Bugün birleşik devrim mücadelemiz faşizm karşısındaki konumlanmasında bu sorumluluğun bilinci ile yer almaktadır. 18 Mayıs bir kez daha bize zafere ulaşacağımızı devrimci sorumluluğun hatırlatması ve talimatıdır” sözleri ile devam eden açıklama “Yoldaşlar, faşizmi İbrahim Kaypakkaya yoldaştan, birleşik devrim yoldaşlığımızdan aldığımız güçle yıkacağız” sözleri ile son buldu.

Haseke Askeri Meclisi adına Arapça yapılan konuşmada da mayıs ayında güneşe uğurladığımız devrimci önderlerin isimlerini saydığı konuşmasında “tüm ölümsüzlerimizin mücadelesini büyütme sözü veriyoruz” denildi.