Strasbourg’taki Destek Açlık Grevi 5. Gününde

Strasbourg (17-04-2017) Türkiye ve Kuzey Kürdistan cezaevlerinde Kürt direniṣ hareketinin siyasi tutsaklarının Süresiz Aҫlık Grevi direniṣi 62’inci Gününe girerken; tutsakların haklı direniṣine destek amaҫlı Fransa’nın Strasburg kentinde baṣlatılan Aҫlık Grevi de 5. Gününe girdi.

16 Nisan 2017 sabahı Ṣakran cezaevi ile yapılan bir telefon baǧlantısında; bir tutsak tarafından Aҫlık Grevinin amacı, direniṣte yeralanlar ve cezaevi yönetiminin tavrına iliṣkin bilgilendirme de bulundu. Amaҫlarının; kısaca, cezaevlerindeki baskı ve iṣkencelere son verilmesi, yaṣam koṣullarının iyileṣtirilmesi, Kürdistan’daki baskı ve katliamlara son verilmesi ve Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin son bulması, görüṣmeleri yürütebilmesi iҫin önünün aҫılmasının saǧölanması olduǧunu belirten tutsak; direniṣte kararlı olduklarını, geҫmiṣte Mazlum Doǧan ve yoldaṣlarının cezaevlerinde sürdürdüǧü direniṣleri kendilerine örnek aldıklarını belirtti. Yine 61. Gününe giren Aҫlık Grevinin etkilerini ciddi olarak göstermeye baṣladıǧını; göz kararması, baṣ dönmesi, takatsızlık vb. rahatsızlıkların yaṣandıǧını aktardı. Ayrıca cezaevi müdürünün kendilerine eylemi bırakmaları yönünde baskı yaptıǧını, bırakmadıkları taktirde kendilerini zorla hastahaneye götürüp müdahale edecekleri ṣeklinde tehditte bulunduǧunu da aktardı.

16 Nisan Pazar günü, Strasburg’taki eylem Cadırının önünde News Channel TV tarafından bütün destek eylemcileri ile canlı yayın röportaji yapıldı. Aynı gün; AABF Genel Sekreteri Özgür Öz, AABF BW bölge eṣbaṣkanı Ilyas Ҫaǧla, AABF Bayern Bölge Baṣkanı Ercan Kara ve Kehl Alevi KM yetkilileri Aҫlık Grevi ҫadırını ziyaret edip destek mesajlarını sundular.

Fransa’nın Mulhouse, İsviҫre’nin Basel ve Fransa’nın Strasburg kentlerinde yaṣayan ADHK taraftarları da ҫadırı ziyarette bulunup desteklerini sundular. ADHK’undan destek aҫlık grevine katılan arkadaṣlar Pazartesi günü yeni katılımla eylemlerini sürdürmektedir. Bütün eylemcilerin morali oldukҫa iyidir. Ve bütün devrimci, demokrat kamuoyunun Türkiye ve Kuzey Kürdistan cezaevlerinde süren aҫlık grevi direniṣine destek olmalarını, tutsaklarla dayanıṣma iҫinde olmalarını istemektedirler.