Stuttgart Efrîn’i Sahiplenme Platformu Kuruldu

Avrupa Efrîn’i Sahiplenme Platformu’nun çağrısı üzerine Stuttgart’ta 27 Şubat 2018’de yapılan toplantıyla faşist Türk devletinin Efrîn’e yönelik işgal saldırısına karşı Stuttgart Efrîn’i Sahiplenme Platformu Kuruldu

Stuttgart (28-02-2018) Stuttgart’ta faaliyet yürüten ve toplantıya katılan Kürdistanlı, Türkiyeli ve Alman parti ve örgüt temsilcileri oy birliğiyle Platformun kuruluşunu ilan etti.

Stuttgart Efrîn’i Sahiplenme Platformu olarak faşist Türk devletinin Efrîn’e yönelik işgal saldırısını protesto ediyor, yüreklerimizi Efrîn halkının yüreğiyle birleştiriyoruz.

Bizler aşağıda imzası olan Stuttgart Efrîn’i Sahiplenme Platformu bileşeni parti ve örgütler olarak tıpkı Kobanê direnişi sırasında olduğu gibi, Efrîn’e yönelik işgal saldırısına karşı da ısrarlı, sürekli ve sonuç alıcı mücadelemizi sürdüreceğiz, haklarımızı, ilerici, devrimci, antifaşist, enternasyonal güçleri, Efrîn’e yönelik işgal saldırısına karşı mücadeleyi daha da büyütmeye çağırıyoruz.

Stuttgart Efrîn’i Sahiplenme Platformu Bileşenleri

Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (Nav-Dem)

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Stuttgart

Kayıp ve Mağdur Aileleri Derneği (KOMAW)

Tutsakların Sesi Platformu (TSP)

Arbeitskreis Internationalismus

Iniative Solidarität für Kürdistan

Offenes Treffen Gegen Krieg und Militarisierung (OTKM)

Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB)

Zusammenkämpfen Stuttgart

Marksist Leninist Parti Almanya (MLPD)

Kobanê Solidaritätskomite

Avrupa Partizan

Deutsch Iranische Völkerfreundschaft

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)

Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF)

Yeni Demokratik Gençlik (YDG)

Maraş İnisiyatifi

Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF)

Mücadele Birliği

Alınteri

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)

Yeni Kadın

Die Linke

Not: Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) toplantıya gözlemci olarak

katıldı.

Stuttgart Efrîn’i Sahiplenme Platformu

28 Şubat 2018